ZITTING VAN 29 08 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Notulen CBS van 22 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 augustus 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Interleuven - agenda en verslag rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 31 augustus 2022 en het verslag van de raad van bestuur van 13 juli 2022 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN IGO div - verslag rvb 19 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 19 augustus 2022 van IGO div.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/47

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/47' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/123 -> 124

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/123 -> 124' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Afsluiten en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de lijst af voor de ingediende kandidaturen voor de functie van één voltijdse technische beambte E1-E3 in contractueel verband met een startbaanovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Aanstelling selectiecommissie technische beambte

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissies vast voor de vacant verklaarde functie van één voltijdse technisch beambte E1-E3 met startbaanovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022084220

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022084220 voor een perceel gelegen Goreweg 56 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022084986

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022084986 voor een perceel gelegen Baalsesteenweg 139A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022088308

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022088308 voor het creëren van 3 loten bestemd voor open bebouwing en 1 lot bestemd voor kosteloze grondafstand aan de gemeente voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022106223

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022106223 voor het slopen en bouwen van een nieuw bijgebouw op een perceel, gelegen Nieuwstraat 13.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Standplaats privaat domein parking parochiezaal

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een standplaatsvergunning af aan Kurt Nys (Chicken-boy Kurt, Goreweg 72, 3130 Begijnendijk met ondernemingsnummer 0696.866.113) voor de parkeerzone aan de parochiezaal van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Bezwaar opheffing dorpsgezicht Puttenbergmolen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bezwaarschrift opgesteld in reactie op het openbaar onderzoek tot opheffing van het beschermd dorpsgezicht van de Molenromp de Puttenbergmolen goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Wederwoordnota gemeente dossier 2122-RvVb-0608-A

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Centrumplein deel 2 - aanvangsdatum

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvangsdatum van de herinrichtingswerken van de kerkomgeving in Begijnendijk, goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Snelheidsregime Betekomsestwg - Prof. Scharpélaan

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de administratie eerst een globaal plan dient op te maken voor de hoofdwegen, met aandacht voor veilige oversteken (vb. aan Grote Baan/Prof. Scharpélaan of alternatief te voorzien) en dit ter advies dient voor te leggen aan de mobiliteitsraad en de politie.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Oversteek tramroute/Soelstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de oversteekplaats aan de tramroute/Soelstraat zichtbaarder te maken d.m.v. thermoplastische wegmarkeringen en de borden A51 en het onderborden “gevaarlijke kruispunt” en de borden F87 (drempel) weg te halen volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

KEN Rondgang hemelwaterplan

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bezochte locaties en bijhorende omschrijving en mogelijkheden van de rondgang van 22 augustus 2022 in het kader van de opmaak van het hemelwaterplan. Bijkomende locaties en omschrijvingen kunnen steeds doorgegeven worden.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Verordening kippenkraam

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chicken-boy Kurt (Goreweg 72 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een kippenkraam volgens signalisatieplan voor de periode(s) 6 september 2022 10.00u tot 6 september 2022 19.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van de parkeerzone aan de kerk in Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Huur podium Tremelo

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van lokaal bestuur van Tremelo, om het mobiel podium te huren op zondag 04 september goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Buurtfeest Den Dries 24 september 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Tom Van Esse (Den Dries 28 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in Den Dries (volgens locatieplan) voor de periode(s): 24 september 2022 10.00u tot 25 september 2022 02.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van Den Dries ter hoogte van de Puttestraat.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Subsidie buurtfeest Waterstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag buurtfeest Waterstraat goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Subsidie 'buurtfeest Albrecht Rodenbachlaan'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Albrecht Rodenbachlaan' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Subsidie 'buurtfeest Werchtersesteenweg 16 - 28'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Werchtersesteenweg (tussen huisnummer 16 en 28)' goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - wedertewerkstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - weder tewerkstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling lerarenplatform

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Lestijden ondersteuning kerntaak

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Lestijden samen school maken

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Tijdelijke aanstelling in een wervingsambt

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Lestijden ondersteuning kerntaak

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2022

 

BES Lestijden samen school maken

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 06/09/2022