ZITTING VAN 17 05 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Roger Verduyckt, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Notulen CBS van 10 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 10 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Dagorde gemeenteraad van 27 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 27 mei a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

KEN Besluiten managementteam 11 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 11 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

KEN Beroep tegen beslissing CBS

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingediend tegen een door hen genomen beslissing.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/20

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/20' goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/78 - 79 - 80

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/78', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/79' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/80' goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Aanstelling extra wijkwerker callcenter

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één extra wijkwerker aan voor de ondersteuning van het callcenter vanaf 17 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021073942

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021073942 op een perceel gelegen Meetshovenstraat 22 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Opname in het gemeentelijk vergunningenregister

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 17 mei 2021 het aangegeven gebouw (442 F), gelegen op het perceel Meetshovenstraat 22 op in het gemeentelijk vergunningenregister met de vermelding als "vergund geacht" ook wat betreft de woonfunctie, conform artikel 5.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Vergunning Uitzonderlijk Vervoer - Arcturo

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Arcturo bvba (Bikschotestraat 1A te 8904 Boezinge) voor het gebruik van de gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer met vier assen (lengte 3000 cm, breedte 380 cm en hoogte 465) met een massa van 128000 kg, op voorwaarde dat

 De exacte transportdata tijdig wordt doorgegeven aan de gemeente via iod@begijnendijk.be

 Bij beschadeging van gemeentewegen dient dit eveneens doorgegeven te worden en zo snel als mogelijk hersteld te worden op kosten van de transporteur

 volgens locatieplan gedurende de periode(s): 17 mei 2021 07.00u tot 31 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Aktename M 18/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen Beekstraat 35 te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20210503-0130.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Vergunning container - 26 mei - 9 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven aan GG Belgium (Potaardenstraat 1 te 3470 Kortenaken) voor het plaatsen van een container, op voorwaarde dat de container voorzien is van de vereiste signalisatie, voor de periode(s): 26 mei 2021 tot 9 juni 2021 dagelijks tussen 07.00 u en 19.00u en moet tussen 19.00 u en 07.00 u verwijderd worden. Deze verkeersregeling moet zeer duidelijk gesignaleerd worden met aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Organisatie week van de opvoeding

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie week van de opvoeding goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Principieel akkkoord kredieten mjp onderwijs

 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om de ongebruikte kredieten voor onderwijs - gemeentelijke basisscholen van 2020 gedeeltelijk opnieuw te voorzien in 2021 als investeringskredieten voor ICT en meubilair. Het gaat hierbij over € 68 000 voor de GBS De Puzzel en € 38 000 voor GBS De Klimrooos. Een ander gedeelte - respectievelijk € 12 300 en € 19 200 wordt eerst verrekend met de uitgaven die de gemeente deed in kader van de coronamaatregelen. Het restant zal opnieuw voorzien worden bij de opmaak van de budgetten voor 2022.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Erkenning Logo Oost Brabant

 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de erkenning van Logo Oost Brabant voor de periode 2022 - 2027.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021