ZITTING VAN 03 07 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Notulen CBS van 26 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Fluvius ov - notulen rvb 24 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius ov van 24 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omzendbrief - beslissingen verkiezingsjaar KBBJ/ABB 2023/1.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/39

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/39' goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen lonen 2023/82

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt der aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/82 goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/83 -> 84

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/83' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/84' goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 21

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw, goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES RSZ-analyse

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een RSZ-analyse te laten uitvoeren voor eventuele besparingen op patronale bijdragen.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Toekenning rustpensioen

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een rustpensioen toe vanaf 01 mei 2024 aan een gewezen mandataris.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023074986

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 3 juli 2023 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023074986 voor de afbraak en vernieuwing van een veranda op een terrein, gelegen Betekomsesteenweg 88.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023047423

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023047423 voor meergezinswoning (10 woounits) op een perceel, gelegen Corn. Vissenaekensplein 3 en 5.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023075299

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023075299 voor het aanleggen van fietspaden op een perceel, gelegen Baalsesteenweg, openbaar domein, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023076404

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023076404 voor het slopen van een bestaande gesloten woning en het bouwen van een woning in gesloten bebouwing op een perceel, gelegen Dorpsstraat 23.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023080587

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023080587 voor het plaatsen van een buitengevelisolatie en de afwerking in lichtgrijze crépi op een perceel, gelegen Waterstraat 49.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023088437

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023088437 voor het plaatsen van een verplaatsbare container op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 30.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023043534

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023043534.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023047766

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023047766 op een perceel gelegen Jagersstraat 39 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023049767

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023049767 op een perceel gelegen Tumkensberg 40 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023056858

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023056858 op een perceel gelegen Pandhoevestraat 79 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023066737

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023066737 op een perceel gelegen Beekstraat 4 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023072383

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023072383 op een perceel gelegen Vijversstraat 25, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN SWAL - Het Everbeur OMV_2020096100

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant van 22 juni 2023 betreft de vraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de omgevingsvergunning voor een sociaal woonproject, 18 appartementen en 53 grondgebonden ééngezinswoningen waarvan 14 koopwoningen en 39 huurwoningen, inclusief infrastructuurwerken, gelegen Liersesteenweg ZN, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Energiepremie 'spouwmuurisolatie'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie spouwmuurisolatie nr. '6_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Gunning prijsvraag bestrijding EPR

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit Nootenboom bv, Hoghsteinlaan 3 te Bonheiden de opdracht te geven om de eikenpocessierupsen te komen bestrijden, in de gemeente.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Afwijking elektronisch versterkte muziek

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd, om tijdens 'Begijnendijk Feest' voor de inwoners, dat plaatsvindt op het Dorpsplein te Begijnendijk, op dinsdag 11 juli 2023, en enkel tijdens de muziekoptredens van 17.00 uur tot 21.00 uur, elektronisch versterkte muziek te spelen met een maximaal geluidsniveau van < 100 dB(A) LAeq,60 min (LAeq, XXmin geeft aan dat de meting een gemiddelde meet van het geluidsniveau over een periode van XX minuten).

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Aankoop wagen - Nextem Orca kipper

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot de aankoop van een nieuwe wagen in het kader van de vernieuwing van het wagenpark.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Synthesenota mobiliteitsstudie Zuiderkempen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de synthesenota mobiliteitsstudie Zuiderkempen.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Projectsubsidie jeugdraad

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag projectsubsidie jeugdraad goed

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Projectsubsidie De Begijn

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectsubsidie voor de Begijn goed.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Begijnendijk Feest! 11 juli 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van Begijnendijk Feest in de Dorpsstraat (volgens locatieplan) voor de periode(s): 10 juli 2023 07.00u tot 12 juli 2023 12.00u en verordent gedurende de periode

11 juli 2023 12.00u tot 12 juli 2023 12.00u

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de Dorpsstraat tussen huisnummer 10A en de Kerkstraat

o het Kerkplein tussen huisnummer 5 en de Dorpsstraat.

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van

o de Dorpsstraat tussen huisnummer 10A en de De Bruynlaan

o het kerkplein tussen huisnummer 5 en de Nieuwstraat

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

BES Augustuskermis Betekom 10 - 16 augustus 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis in de Corn. Vissenaekensplein, de Prof.Scharpélaan en de Gelroodsesteenweg (volgens locatieplan) voor de periode(s): 10 augustus 2023 07.00u tot 16 augustus 2023 13.00u en verordent

 een parkeerverbod op

o de Professor Scharpélaan tussen en de Pastoor Pitetlaan en de St. Laurentiusstraat

o de St. Laurentiusstraat tussen de Gelroodsestenweg en huisnummer 5

o het volledige Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen Pastoor Pitetlaan

o de Gelroodsesteenweg tussen de St. Laurentiusstraat en huisnummer 12

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de St. Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en huisnummer 5

o de Gelroodsesteenweg tussen het Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o het volledige Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen de Werchtersesteenweg en het Corneel Vissenaekensplein

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein

o de St. Laurentiusstraat tussen de Pastorijstraat en huisnummer 5

(omleiding in beide richtingen langs de Pastorijstraat en Pastoor Pitetlaan).

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Subsidies Cultuurkuur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag en de goedkeuring van de subsidies van Cultuurkuur Dynamo3 om een leesproject op te starten.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JULI 2023

 

KEN Naschools aanbod Mad Science

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de naschoolse lessenreeks in GBS De Klimroos en GBS De Puzzel rond techniek.

 

Publicatiedatum: 12/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.