ZITTING VAN 02 08 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen CBS van 26 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 26 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/32

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/32' goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/131->133

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/131', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/132' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/133' goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Gemeentebelasting HAH21SEM1

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier van de belasting op huis-aan-huisreclame aanslagjaar 2021 - semester 1 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 26 871,72.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Vervanging dienst financiën

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een deskundige B1-B3 bij de dienst financiën aan te stellen met 20% prestaties met een vervangingscontract vanaf 01 september 2021.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Beleidskeuze oude begraafplaats Begijnendijk

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Aankoop gedenkboom begraafplaats: gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aankoop van de gedenkboom, voor de begraafplaats van de Baalsesteenweg te Begijnendijk, te gunnen aan de firma In Memory uit Betekom.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Verwijderen grafzerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag om een grafzerk te verwijderen op het oude kerkhof van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Straatnaamborden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de definitieve keuze voor het ontwerp van de reflecterende straatnaamborden.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021112893

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 2 augustus 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021112893 voor het renoveren van een vrijstaande woning op een terrein, gelegen Hoekje 13.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021114553

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 2 augustus 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021114553 voor het plaatsen van een veranda aan de achterzijde van de woning op een terrein, gelegen Grote Baan 172.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021096111

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021096111 voor een perceel gelegen Seypstraat 7 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021100464

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021100464 op een perceel gelegen Betekomsesteenweg 31.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021101574

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021101574 op een perceel gelegen Moorsemsestraat 326 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021101886

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021101886 op een perceel gelegen Hulstsestraat 20B 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021106856

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021106856 op een perceel gelegen Tremelosesteenweg 41 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021106933

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021106933 op een perceel gelegen Koekoeksdreef 9 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021110651

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021110651 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 151 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021117944

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021117944 op een perceel gelegen Puttestraat 74 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Weigering OMV_2021098515

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2021098515 op een perceel gelegen Liersesteenweg 144 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Weigeren OMV_2021099609

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2021099609.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Soelstraat 20

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Soelstraat 20.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Moorsem ZN

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Moorsem ZN.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Beekstraat 69 - 71 - 73

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Beekstraat 69 - 71 - 73, kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie B, nr(s). 350 F 3, 350 E 3, 350 B 4, 350 C 4.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Vaststelling bouwmisdrijf (1/2017) Rogaarden ZN

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vaststelling van bouwmisdrijf (1/2017) Rogaarden ZN voor de rechtbank - Parket van de procureurs des Konings.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Oproeping Vredegerecht Gemeente Begijnendijk

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

KEN Werkingsgebied woonmaatschappijen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de besprekingen rond de bepaling van het werkingsgebied van de woonmaatschappijen van 19 juli 2021 alsook de uitnodiging voor een volgende overleg van 9 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Energiepremie 'HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing nr. '7_2021' toe.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Energiepremie 'HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing nr. '08_2021' toe.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Centrum Begijnendijk VS24

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 24 van de herinrichtingswerken in het centrum van Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Prioriteiten fietsbeleidsplan

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan om diverse acties van het ontwerp fietsbeleidsplan prioritair uit te werken.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Zelftesten

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Live optredens - 13-15 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan cafetaria De Tumkens (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Betekom) voor het organiseren van live optredens tijdens de kermis van Betekom aan cafetaria De Tumkens (telkens van 17.00u - 01.00u), waarbij tijdens het optreden een omleiding voor fietsers geldt zoals aangegeven in het signalisatieplan omleiding fietsers, en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor de periode(s): 13 augustus 2021 17.00u tot 16 augustus 2021 01.00u.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Trouwfeest zaal Verhaegen – 27 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Britt Schoovaerts (Balenbergstraatje 7 te 3128 Baal) een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd tijdens het trouwfeest aan zaal Verhaegen volgens locatieplan voor de periode(s) 27 augustus 2021 19.00u tot 28 augustus 2021 03.00u.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Tweedehandsbeurs Gezinsbond – 29 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Gezinsbond Betekom (Raystraat 75 te 3130 Betekom) voor de organisatie van een tweedehandsbeurs volgens locatieplan en om de kasten in de eetzaal reeds te verplaatsen in de hal tussen de 2 zalen voor een vlotte doorgang voor de periode(s) 29 augustus 2021 13.30u tot 29 augustus 2021 16.00u.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Cyclomedia opnamen – augustus – oktober 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Cyclomedia (Van Voordenpark 1b te 53001 Zaltbommel) voor het rijden op  wegen met een tijdelijke en/of gedeeltelijke beperking, zoals winkelstraten met laad/los tijden, woonerven met laad/los mogelijkheden (al of niet tijdsgebonden), wegen enkel toegankelijk voor aangelanden (al of niet met verzinkbare paaltjes) - alle wegen waarvoor toelating gevraagd wordt, zijn berijdbaar en toegankelijk voor personenwagens - volgens locatieplan voor de periode(s) 9 augustus 2021 07.00u tot 17 oktober 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Verordening kermis Betekom – 11-16 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de augustuskermis te Betekom (volgens locatieplan) voor de periode(s): 11 augustus 2021 08.00u tot 16 augustus 2021 13.00u en verordent              een parkeerverbod op

o de Werchtersesteenweg tussen de St. Laurentiusstraat en de Professor Scharpélaan;

o de Professor Scharpélaan tussen  en de Werchtersesteenweg en de St. Laurentiusstraat;

o de St. Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en huisnummer 5.

o het volledige Corneel Vissenaekensplein

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de Werchtersesteenweg tussen de Professor Scharpélaan en huisnummer 4

o de St. Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en huisnummer 5

o de Gelroodsesteenweg tussen het Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van

o de St. Laurentiusstraat tussen de Pastorijstraat en huisnummer 5

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein

o het Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein

 een éénrichting

o in de Professor Scharpélaan richting Corneel Vissenaekensplein tussen de Werchtersesteenweg en het Corneel Vissenaekensplein

o in de Corneel Vissenaekensplein richting Aarschotsesteenweg tussen de Professor Scharpélaan en de Aarschotsesteenweg

en tijdens de openingsuren van de kermis

 het opheffen van de eenrichtingen

 het bijkomend verordenen van het afsluiten voor alle verkeer van

o de Professor Scharpélaan tussen huisnummer 26 en het Corneel Vissenaekensplein

o het volledige Corneel Vissenaekensplein

(omleiding in beide richtingen langs de Pastorijstraat en Pastoor Pitetlaan).

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Buurtfeest Gelegstraat – 11 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wendy De Cock (Gelegstraat 15 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Gelegstraat volgens locatieplan voor de periode(s): 11 september 2021 10.00u tot 11 september 2021 23.00u en verordent

 het afsluiten voor alle verkeer van de Gelegstraat tussen huisnummers 13 en 17

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Gelegstraat

 tussen de Grote Baan en huisnummer 16

o tussen de O.L.-Vrouwstraat en huisnummer 19

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Teamdag gemeentepersoneel - 15 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht een coronaveilige teamdag voor gemeente- en OCMW-personeel te organiseren op woensdag 15 september 2021.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Subsidie buurtfeest 'Albrecht Rodenbachlaan'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag buurtfeest 'Albrecht Rodenbachlaan' goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

BES Dag tegen kanker - 21 oktober 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit haar medeleven en verbondenheid met kankerpatiënten en hun naasten te tonen door op de “Dag tegen Kanker”, nl. donderdag 21 oktober 2021  een geel lintje te dragen.

Ook alle medewerkers van het bestuur wordt gevraagd dit te doen om hun solidariteit te tonen.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021