ZITTING VAN 13 06 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Notulen CBS van 07 juni 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 07 juni, goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Dagorde gemeenteraad van 23 juni 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 23 juni  a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/36

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/36' goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/89

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Bedrijfsvoorheffing' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/89' goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/90->91

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/90' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/91' goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN IGO div - stijgende kosten dienstverlening

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een brief van 31 mei 2022 van IGO div betreffende de vraag van de Raad van Bestuur aan alle vennoten om 3% bovenop de afgesproken contractbedragen opzij te zetten voor de financiering van de dienstverlening van IGO div. en dit door loonindexeringen en stijging energieprijzen

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Openstelling vacatures vervangingen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functies afdelingshoofd beleid en ruimte A1a-A3a open voor vervanging.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022045406

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022045406 voor een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 148 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022052084

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022052084 voor een perceel gelegen Puttestraat 155 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022057889

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022057889 voor een perceel gelegen Liersesteenweg 45A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022067452

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022067452 voor het verbouwen van een halfopen woning op een perceel, gelegen Gelroodsesteenweg 26.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022071276

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022071276 voor het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 150.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Weigeren OMV_2022016136

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen met referentie OMV_2022016136.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Weigeren OMV_2022030081

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN Beroepschrift ingediend dossier OMV_2021160940

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift dat werd ingediend bij de deputatie voor het dossier OMV_2021160940 voor een perceel gelegen Puttestraat 113H en 113I.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Energiepremie 'dakisolatie'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie dakisolatie nr. '4_2022' toe.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Subsidieaanvraag herbruikbare luiers

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

KEN Kapmachtiging

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van het Agentschap voor Natuur en Bos over de machtiging verleend om kappingen uit te voeren, op de percelen gelegen te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 7/V - T - S. De machtiging is geldig vanaf 18 mei 2022  tot en met 18 mei 2025, mits naleving van de bijzondere voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES IOD - verordening parkeerverbod

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Rita Huybrechts (Baalsesteenweg 7 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een vrachtwagen, op voorwaarde dat de vrachtwagen voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 15 juni 2022 08.00u tot 15 juni 2022 18.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Baalsesteenweg 7. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Baalsesteenweg 7 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): rijbaan.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES IOD - verordening afsluiten straat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan Karen De Bie (Lindenlaan 14 /0001 te 3128 Tremelo) voor het plaatsen van een betonwagen voor het gieten van beton, op voorwaarde dat de betonwagen voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 14 juni 2022 7.00u tot 17 juni 2022 17.00u, waarbij de effectieve werkduur slechts één dag bedraagt, en verordent het tijdelijk afsluiten voor alle voertuigen van de O.L. Vrouwstraat ter hoogte van huisnummer 24C. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de O.L. Vrouwstraat 24C (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): rijbaan

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Schatten Van Vlieg Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan bibliotheek Begijnendijk (Dorpsstraat 8 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering van de organisatie van een zoektocht in Betekom rond Schatten van Vlieg bestaande uit leuke opdrachtjes onderweg om te eindigen aan de schatkist volgens parcoursplan voor de periode(s): 1 juli 2022 08.00u tot 31 augustus 2022 23.00u.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Schatten van Vlieg Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan bibliotheek Begijnendijk (Dorpsstraat 8 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een zoektocht rond Schatten van Vlieg bestaande uit leuke opdrachtjes waaronder een hinkelparcours volgens locatieplan voor de periode(s) 1 juli 2022 08.00u tot 31 augustus 2022 23.00u.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Buurtfeest Albrecht Rodenbachlaan - 16 juli 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Herman Ooms (Albrecht Rodenbachlaan 16 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Albrecht Rodenbachlaan (volgens signalisatieplan) en voor het gebruik van 6 nadars voor de periode(s): 16 juli 2022 14.00u tot 17 juli 2022 10.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van de Albrecht Rodenbachlaan.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Muziekoptredens augustuskermis De Tumkens

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2022

 

BES Zomerzakjes 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om zomerzakjes samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.