ZITTING VAN 12 07 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Notulen CBS van 4 juli 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 4 juli goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN IGS Hofheide - verslag rvb 20/04/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IGS Hofheide van 20 april 2022.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/40

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/40' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/103 -> 104

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen - bedrijfsvoorheffing' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/103 -> 104' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/105 -> 106

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/105' en 'Goedkeuringslijst 2022/106' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/107

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/107' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Aanstelling technisch assistent groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit één voltijdse technisch assistent D1-D3 groendienst in vervanging aan te stellen vanaf 12 juli tot en met 11 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Aanstelling deeltijdse buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de aanstelling van een deeltijdse buschauffeur D1-D3 te verlengen tot en met 02 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Voltijdse aanstelling technisch assistent

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deeltijdse technisch assistent D1-D3 voltijds aan met contract van onbepaalde duur vanaf 01 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022083234

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2022083234 voor het verkavelen van een perceel in 1 kavel voor open bebouwing, aangeduid als lot 1.  Lot 2 wordt voorzien voor gratis grondafstand aan de gemeente. op een perceel, gelegen Willekenslaan 33 en 35 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022084556

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 11 juli 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022084556 voor het plaatsen van een fietsenbox op een terrein, gelegen Puttestraat 33A.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022061780

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022061780 voor het verkavelen van een perceel voor 2 loten open bebouwing, 1 lot gratis grondafstand en 1 lot in woonuitbreidingsgebied na sloping van de gebouwen voor een perceel gelegen Processieweg 31 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022063283

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022063283 voor een perceel gelegen Haltestraat 70 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022083542

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022083542 voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaand gebouw voor een jeugdbeweging op een perceel, gelegen Kerkstraat 3A.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022090720

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022090720 voor het overwelven van een gracht voor het voorzien van een oprit op een perceel, gelegen Liersesteenweg 279, 279A, 279B en 281.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Verordening verhuis Prof. Scharpélaan 9

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan Britt Torfs (Prof.Scharpélaan 9 3 te 3130 Betekom) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 15 juli 2022 07.00u tot 15 juli 2022 13.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte Prof. Scharpélaan 9. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Prof.Scharpélaan 9 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaatsen

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Verordening tijdelijk afsluiten O.L. Vrouwstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Karen De Bie (Lindenlaan 14 /0001 te 3128 Tremelo) voor het plaatsen van een vrachtwagen met kraan, op voorwaarde dat de kraan voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 1 augustus 2022 07.00u tot 5 augustus 2022 17.00u (effectieve werkduur is 1 dag) en verordent het tijdelijk afsluiten voor alle voertuigen van de O.L. Vrouwstraat ter hoogte van huisnummer 24C . Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de O.L. Vrouwstraat 24C (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): rijbaan

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Verordening verkeersdag GBS De Puzzel

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een verkeersdag volgens locatieplan voor de periode(s): 16 september 2022 08.00u tot 16 september 2022 16.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van De Bruynlaan tussen de Nieuwstraat en de Annociadenlaan en het Pannenhof tussen de Nieuwstraat en de Cardijnlaan.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Veiligheidsdossier vuurwerk Betekom op 15 augustus

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het vuurwerk af te schieten op de percelen van het sportcentrum De Tumkens, Pastoor Pitetlaan, 30 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie B - 207/L3 - N3 - M3 en T3, dit in overleg met VGL Events bv, om aan de voorwaarden van het veiligheidsdossier te voldoen.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

KEN Oprichtings- en exploitatievergunning

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting van klasse III, verleend op 24 juni 2022, voor het in bezit houden en het uitbaten aldaar van één vast röntgentoestel van 125 kV - beeldvorming voor dierengeneeskundige blootstellingen.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Toelating NEOS markt

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan NEOS om een gratis standplaats in te nemen op de markt op donderdag 25 augustus 2022 07.00u tot 12.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Buurtfeest Werchtersesteenweg - 31 juli 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Liesbet ten Haaf (Werchtersesteenweg 22 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Werchtersesteenweg 22, tussen huisnummers 16 en 28, (volgens locatieplan) voor de periode(s): 31 juli 2022 07.00u tot 1 augustus 2022 12.00u en verordent het afsluiten van de Werchtersesteenweg tussen huisnummer 16 en 28.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Zomerwandeltocht WC De Bollekens -10 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2 te 3111 Wezemaal) voor een doortocht met bewegwijzering van de organisatie van een zomertocht volgens parcoursplan voor de periode(s): 10 augustus 2022 07.00u tot 10 augustus 2022 17.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Doortocht Motorrit Rijmenam – 13 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Jessy Genouw (Sint-Elooisweg 30 te 2820 Bonheiden) voor een doortocht met bewegwijzering van een motorrit op individuele basis volgens parcoursplan voor de periode(s): 13 augustus 2022 09.00u tot 14 augustus 2022 19.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Huwelijksverjaardag - 13 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Zita Van der Auwera (Tramstraat 14A te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een huwelijksverjaardag, kent een drankvergunning voor gegiste en sterke dranken toe en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd volgens locatieplan voor de periode(s) 13 augustus 2022 16.00u tot 14 augustus 2022 05.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Vuurwerkspektakel - 15 augustus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor een vuurwerkspektakel volgens locatieplan voor de periode(s) 15 augustus 2022 21.00u tot 15 augustus 2022 23.00u en verordent een parkeerverbod op de parking van GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Buurtfeest Honderd Bunders - 3 september 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Sofie Claes (Honderd Bunders 7 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Honderd Bunders (Honderd Bunders, Haltestraat waarvan tuinen en huizen grenzen aan Honderd Bunders en Liersesteenweg 198-222) (volgens locatieplan) voor de periode(s): 3 september 2022 12.00u tot 4 september 2022 02.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van de Honderd Bunders.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Kostprijs lezingen WijWillenWeten

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de samenwerking met organisatie WijWillenWeten verder te zetten.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Parkeerverbod verhuis Processieweg 3 – 22/07/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent aan Transworld International (Clemenet Vanophemstraat  78 te 3090 Overijse) een parkeerverbod over een lengte van 25 m  (voor een verhuis) volgens signalisatieplan voor de periode(s) 22 juli 2022 07.00u tot 22 juli 2022 15.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2022

 

BES Schooluitstappen en Extramuros 2022-2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schooluitstappen en extra murosactiviteiten voor het schooljaar 2022-2023 goed voor GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 20/07/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.