ZITTING VAN 14 02 2024 - 16:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 FEBRUARI 2024

 

BES Toekenning columbariumnis voor drie personen

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een columbariumnis toe voor drie personen (bijzetting kind bij ouders).

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 FEBRUARI 2024

 

BES Dagorde gemeenteraad van 22 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 22 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.