ZITTING VAN 30 08 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen CBS van 23 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 23 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/154

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/154' goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/36

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/36' goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/148->150

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/148', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/149' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/150' goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/152->153

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/152' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/153' goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling technisch beambte vervanging

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een voltijdse technisch beambte aan ter vervanging van het ziekteverlof van een personeelslid vanaf 30 augustus 2021 tot en met 30 september 2021.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Standplaats kraam Dorpsstraat 7 De Krijmkar

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een standplaatsvergunning af aan De Krijmkar (Dorpsstraat 7, 3130 Begijnendijk met ondernemingsnummer 0636.608.723 ter hoogte van de Dorpsstraat 7, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlenen OMV_2021073159

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021073159 op een perceel gelegen Schavotstraat 5C 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verordening parkeerverbod Gelroodsesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent gedurende de periode(s): 01 september 2021 08.00u tot 17 december 2021 18.00u een parkeerverbod in beide richtingen in de Gelroodsestenweg tussen huisnummer 20 en 34, zodat bewoners op een veilige manier hun oprit kunnen in- en uitrijden.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verordening parkeerverbod Dreef 2 - 7

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan IMMO DELTA PROJECTS (9de Liniestraat 8 te 3200 Aarschot) voor het plaatsen van een kraan, op voorwaarde dat de kraan voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 15 september 2021 08.00u tot 15 maart 2022 17.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van de Dreef 2 - 7. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Dreef 2 (8 meter voetpad ter hoogte van Dreef 2.) (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): voetpad.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021109907

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021109907 voor het verkavelen van een perceel in twee kavels voor halfopen bebouwing en een lot voorzien voor grondafstand voor een perceel gelegen Willekenslaan 33, 33A en 35 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021086463

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021086463 voor een perceel gelegen 24010A0184/00H000.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES wegversmallingen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke politieverordeningen wegversmallingen te verlengen, in afwachting van de opmaak van een aangepast uniform reglement.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Voorstel vergroeningsproject centrum Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen verdaagt het besluit rond de uitwerking van het vergroeningsproject voor het dorpscentrum Betekom.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Kosten OMV_2018053234

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een gesprek aan te gaan met Riobra/Fluvius en de verzekering.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021120494

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 30 augustus 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021120494 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkruimte op het gelijkvloers op een terrein, gelegen Plankenbrug 1.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021128103

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 30 augustus 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021128103 voor bouwen vrijstaand tuinhuis in de achtertuin op een terrein, gelegen Tremelosesteenweg 79.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021118224

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021118224 voor het bouwen van een ééngezinswoning in een hedendaagse manoirestijl op een perceel, gelegen Puttestraat 155.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding Ondernemersloket Argenta Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van Argenta - Raf Nys via het ondernemersloket.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021129460

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021129460 voor het plaatsen van een tuinhuis met loungegedeelte op een perceel, gelegen Raystraat 47.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Ondersteuning dienst omgeving externe firma

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2021-041 en de raming voor de opdracht “Ondersteuning afdeling grondgebiedzaken dienst omgeving”, opgesteld door Veerle Verwulgen, goed.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES uitstap slachtoffers waterramp

 

Het college van burgemeester en schepenen steunt het initiatief van enkele vrijwilligers om 50 kinderen, van het door watersnood getroffen Verviers, een daguitstap naar Planckendael aan te bieden.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - weder tewerkstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling lerarenplatform

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - weder tewerkstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling bijsprong

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling bijsprong

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling in een wervingsambt

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Aanstelling bijsprong

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervangingen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Tijdelijke aanstelling in een wervingsambt

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Plaatsen asbestzak voor ophaling

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Ellen Van Oekelen (Werchtersesteenweg 143 te 3130 Betekom) voor het plaatsen van enkele asbestplaten in de geleverde asbestzakken (max. 3 zakken) op de berm naast het fietspad voor de woning, zodat Ecowerf deze op 14 september 2021 kan komen ophalen, volgens locatieplan voor de periode(s) 10 september 2021 12.00u tot 14 september 2021 19.00u.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Eerste communie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van de eerste communie en voor het gebruik van vier nadarhekken aan de ingang van de kerk van Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 11 september 2021 07.00u tot 11 september 2021 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021

 

BES Vormsel

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het vormsel en voor het gebruik van vier nadarhekken aan de ingang van de kerk van Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 03 oktober 2021 07.00u tot 03 oktober 2021 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van:

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12;

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 07/09/2021