ZITTING VAN 31 05 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Notulen CBS van 25 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/22

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/22' goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/85 t/m 90

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/85 t/m 90' goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/91-93

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/91' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/93' goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/92

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/92' goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Aanstelling technisch beambte groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een technisch beambte met 80 % tewerkstelling aan bij de groendienst met een contract onbepaalde duur vanaf 01 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Aanstelling vervanging technisch beambte

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een technisch beambte met 20% aan te stellen ter vervanging van een ziekteverlof vanaf 01 augustus tot en met 31 december 2021.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021079602

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021079602 voor het bouwen van een tweewoonst op een perceel, gelegen Betekomsesteenweg 138A en 138B.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021081729

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021081729 voor het bouwen van een woning in halfopen verband op een perceel, gelegen Schavotstraat 22 C en 22C.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021083877

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021083877 voor het bouwen van een woning in half open verband op een perceel, gelegen Schavotstraat 20 A

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021086070

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021086070 voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel, gelegen Liersesteenweg 213.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021063955

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021063955 voor een perceel gelegen Tumkensberg 25 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021051655

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021051655 op een perceel gelegen Moorsemsestraat 224A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021052260

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021052260 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 234D en 234E 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021054852

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021054852 op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 58 en 58A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021058229

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021058229 op een perceel gelegen Beemdstraat 26 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021076507

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021076507 op een perceel gelegen Pannenhof 15 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021081729

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021081729 op een perceel gelegen Schavotstraat 22 C, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Hoekje 6

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Hoekje 6  kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr. 150 A 2, voor een oppervlakte volgens meting van 9a 07ca.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Beleidsvisie/aanpak campings en weekendverblijven

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) keurt het stappenplan,  plan van aanpak en het handhavingsplan betreffende campings en weekendverblijven principieel goed.

Voorafgaand besprak het CBS de problematiek van permanent wonen in recreatieve campings en weekendverblijven. Op verschillende beleidsniveaus werden acties ondernomen om het wonen op campings en in weekendverblijven op te lossen. Provincie Vlaams-Brabant had in haar provinciaal ruimtelijk structuurplan de nodige engagementen opgenomen om deze problematiek gebiedsgericht te gaan bekijken en hiervoor de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. De gemeente Begijnendijk stapte toen (2015) uiteindelijk niet mee in het provinciaal ruimtelijk voorstel. De problematiek blijft aanslepen waardoor acties zich opdringen, met het voorliggende stappenplan/plan van aanpak/handhavingsplan.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Verordening trage weg De Rogaarden - Baalsestwg

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen verbodsborden te plaatsen voor een verboden toegang voor bestuurders van quads, motor- en bromfietsen ter hoogte van de trage verbinding tussen natuurgebied De Rogaarden en de Baalsesteenweg. Er wordt afgewacht tot het einde van de werken, tot het verkeer opnieuw kan circuleren.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Vergunning Uitzonderlijk Vervoer - D-buermans

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan D-buermans (Hoogbuul 53 te 2250 Olen) voor het gebruik van de gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer volgens locatieplan voor de periode(s) 31 mei 2021 12.00u tot 31 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Ecowerf - lijst beheersoverdracht

 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt, in het kader van de verlenging van Ecowerf, de continue verderzetting van de huidige beheersoverdrachten 2003 - 2021 aan Ecowerf, vanaf 23 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Voorstel lestijdenpakket 2021-2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel voor aanwending van het lestijdenpakket 2021-2022 van de gemeentelijke basisscholen goed en legt dit voor aan de representatieve vakorganisaties en de  gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Proclamatie zesde leerjaar

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de proclamatie van de zesdeklassers in GBS De Puzzel.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021