ZITTING VAN 10 05 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Notulen CBS van 03 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 03 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Begeleiding organisatiebeheersing

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/19

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/19' goed.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/74 - 75

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/74-75 goed.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/73 - 76

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/73' en Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/76' goed.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/77

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/77' goed.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW zoals voorgelegd te agenderen voor vaststelling van het deel van de gemeente door de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Concessievergoeding tijdens corona

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Brouwerij Haacht i.v.m. de concessievergoeding voor de cafetaria van de sporthal.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Klacht met burgerlijke partijstelling - I&O

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling in het onderzoek tegen I&O Auctions BV.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Melding gegevensdatalek

 

Het college neemt kennis van de melding kwetsbaarheid afspraken software.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Aanstelling wijkwerker callcenter

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één wijkwerker aan voor de ondersteuning van het callcenter vanaf 10 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Publicatie vacatures

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de publicaties vacatures voor de aanwerving van OCMW- en gemeentepersoneel.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021070232

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070232 voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een terrein, gelegen Strooiselhoeve 55.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021070936

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070936 voor het plaatsen van een terrasoverkapping tegen een bestaand bijgebouw op een terrein, gelegen Het Everbeur 11.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021071403

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021071403 voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen Veldstraat 19A.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021071415

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021071415 voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen Veldstraat 19.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021072171

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021072171 voor het plaatsen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Steursstraat 26.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021040507

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021040507 voor het verkavelen van een eigendom waarbij de zijtuin van de bestaande woning wordt afgesplitst waardoor op het nieuwe perceel een half-open eengezinswoning kan worden opgericht, gekoppeld met de bestaande gevel van woning nr. 38 voor een perceel gelegen Sleutelbaan 40 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021070232

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070232 voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een perceel, gelegen Strooiselhoeve 55.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021071403

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021071403 voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een perceel, gelegen Veldstraat 19A.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021071415

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021071415 voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een perceel, gelegen Veldstraat 19.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021072171

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021072171 voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel, gelegen Steursstraat 26.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021072184

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021072184 voor het plaatsen van een veranda op een perceel, gelegen Betekomsesteenweg 84A.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021073942

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021073942 voor het vellen van een boom op een perceel, gelegen Meetshovenstraat 22.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2020053861

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2020053861.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021072184

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021072184 op een perceel gelegen Betekomsesteenweg 84A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Weigeren OMV_2021038162

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Gelroodsesteenweg 12+

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen gelegen Gelroodsesteenweg 12+, kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie B, nr. 142 N 2, voor een oppervlakte van 19a 40ca.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Proces-verbaal verval van verkaveling

 

Het college van burgemeester en schepenen constateert het verval van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 17 september 1990, met intern nummer 18/90 op naam Louisa De Haes, met adres Schrieksebaan 31/001, 3120 Tremelo voor twee percelen met een te behouden deel gelegen te 3130 Begijnendijk, Vennstraat 4 en 4A, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, nr(s). 326 P en 326 R.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Herwaardering TW Hannekensstr. - Wittevinnestr.

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de nodige stappen te ondernemen tot herwaardering van de buurtwegen tussen Wittevinnestraatje en Balenbergstraatje.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES RvVb V 14/2021 - mogelijkheid tot tussenkomst

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet tussen te komen in de beroepsprocedure over de vordering tot vernietiging van de beslissing dossier OMV_2020018131 van 21 januari 2021 van de deputatie.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN PRED Willekenslaan - Gelegstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingebrekestelling betreft de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gelegen tussen Willekenslaan - Gelegstraat en het antwoord daarop geformuleerd door advocatenkantoor Beelen.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Werkgroep campings en weekendverblijven

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit ,net zoals en in navolging van de gemeente Tremelo, akkoord te gaan met de oprichting van een werkgroep campings en weekendverblijven waarin tevens de optie van het intergemeentelijk en bovenlokaal ruimtetraject van de provincie Vlaams-Brabant bekeken wordt.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Bebossingsproject

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in te zetten op de bebossingsmogelijkheden die zich momenteel voordoen op de percelen in eigendom van het OCMW Begijnendijk en de familie Verbiest-Verbruggen.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Interleuven - agenda rvb 12 mei + verslag 28 april

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Interleuven van 28 april 2021 en de agenda van de vergadering van 12 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN IGO - verslag raad van bestuur 16 april

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IGO van 16 april 2021.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Toelating Terras Betekomsesteenweg 14 bus 1

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Het Koffiehuisje (Betekomsesteenweg 14 bus 1 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras met een minimale doorgang van 1 meter volgens locatieplan voor de periode(s) 10 mei 2021 08.00u tot 30 september 2021 22.00u.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Verordening Uitbreiding terras Taverne Kalessa

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Taverne Kalessa (Corn. Vissenaekensplein 10 te 3130 Begijnendijk) voor een uitbreiding van het terras volgens signalisatieplan voor de periode(s) 10 mei 2021 08.00u tot 30 september 2021 22.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Corn. Vissenaekensplein 12 (0,5 parkeerplaats uitbreiden).

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Verordening Verhuiswagen Prof. Scharpélaan 13

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Bart Custers (Prof.Scharpélaan 13 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 22 mei 2021 08.00u tot 22 mei 2021 13.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Prof. Scharpélaan 13 en 11 over een lengte van 20 meter. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Prof.Scharpélaan 13 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaatsen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Vergunning uitzonderlijk vervoer

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan nv Metaalbouw Vranckx (Oudestraat 9 te 1910 Kampenhout) voor het gebruik van de gemeentewegen voor de doorgang van uitzonderlijk vervoer (lengte 1700 cm, breedte 300 cm, hoogte 400 cm) met  een massa van 90.000 kg, op voorwaarde dat,

• de exacte transportdata tijdig wordt doorgegeven aan de gemeente via iod@begijnendijk.be

• bij beschadiging van gemeentewegen dient dit eveneens doorgegeven te worden en zo snel als mogelijk hersteld te worden op kosten van de transporteur.

 

volgens locatieplan gedurende de  periode(s): 1 mei 2021 12.00u tot 31 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Vergunning Uitzonderlijk Vervoer Exceptionel A.

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Exceptionel Assistance bv i.o.v. Wonico bvba (Eekloseweg 39a, 9910 Aalter) voor het gebruik van gemeetewegen voor de doorgang van uitzonderlijk vervoer Exceptionel Assistance bv i.o.v. Wonico bvba (Eekloseweg 39a, 9910 Aalter), op voorwaarde dat

• de exacte transportdata tijdig wordt doorgegeven aan de gemeente via iod@begijnendijk.be

• bij beschadiging van gemeentewegen dient dit eveneens doorgegeven te worden en zo snel als mogelijk hersteld te worden op kosten van de transporteur.

volgens locatieplan gedurende de  periode(s): 1 mei 2021 12.00u tot 31 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Vergunning Uitzonderlijk Vervoer i.o.v. DC Groep

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Exceptional Assistance bv (Eekloseweg 39a te 9880 Aalter) i.o.v. DC Groep voor het gebruik van gemeentewegen voor de doorgang van een uitzonderlijk voertuig (lengte 26 meter, breedte 3,5 meter, hoogte 4,3 meter) met een massa van 94,2 ton, op voorwaarde dat

• de exacte transportdata tijdig wordt doorgegeven aan de gemeente via iod@begijnendijk.be

• bij beschadiging van gemeentewegen dient dit eveneens doorgegeven te worden en zo snel als mogelijk hersteld te worden op kosten van de transporteur.

volgens locatieplan gedurende de periode(s): 10 mei 2021 12.00u tot 31 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN VMM - Rapportering gemeentelijke sanering

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Vlaamse Milieumaatschappij van 29 april 2021 betreffende "rapportering gemeentelijke sanering".

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

KEN Kopenhagen subsidie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van 'Kopenhagen subsidie'.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Inzaaien grasveld Chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen betaalt 50 procent  van de kost voor het inzaaien van het volledige terrein van Chiro Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Fietstocht LOK - 16-23 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Lokaal Overleg Kinderopvang (Gelegstraat 15 te 3130 Betekom) voor de organisatie van een fietsroute op individuele basis tijdens de week van de opvoeding volgens parcoursplan en voor de digitale verspreiding ervan in de twee gemeentescholen voor de periode(s): 16 mei 2021 07.00u tot 23 mei 2021 22.00u.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Punt bijlagen/links 20210516-23_IOD_LOK_FietstochtWeekVanDeOpvoeding_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES 'Warme William' wandeling

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) beslist om in het kader van warme gemeente een 'Warme William' wandeling aan te bieden aan alle scholen van Begijnendijk en aan alle kinderen en jongeren van onze gemeente in de maand juni 2021. Het CBS hoopt met dit initiatief bij te dragen tot het algemeen welzijn en de veerkracht van die doelgroep. De dienst vrije tijd en de sociale dienst van het OCMW krijgen de opdracht om een wandeling in Begijnendijk en een wandeling in Betekom uit te stippelen, te onderhouden en van de nodige beweegopdrachten, denkoefeningen en luistertips te voorzien.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Podcastproject'Het Bankje'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het podcastproject ' Het Bankje' goed

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 MEI 2021

 

BES Aanstelling extra lestijden corona-achterstand

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021