ZITTING VAN 04 04 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Notulen CBS van 28 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 28 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES SWaL - mandaatbepaling AV 19 april 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit mevrouw Patricia Stevens (of haar plaatsvervanger mevrouw Kathleen Van Vlasselaer) te mandateren voor goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Sociaal Wonen arro Leuven CVBA-SO van 19 april 2022. Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Zoneoverleg De Watergroep 4 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van De Watergroep van 24 maart 2022 betreffende de uitnodiging voor het zoneoverleg van De Watergroep op 4 mei 2022.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/25

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/25' goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/54

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/54' goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/55>56

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/55' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/56' goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Aanpassing organogram

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het organogram aan te passen en agendeert dit op een volgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Publicatie vacatures

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op welke fora de publicaties vacatures voor de aanwerving van OCMW- en gemeentepersoneel verschijnen.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Vervanging buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vervanger aan te stellen voor de afwezigheid van een deeltijdse buschauffeur vanaf 06 april 2022 voor bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022021234

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 4 april 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022021234 voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op een terrein, gelegen Werchtersesteenweg 151A.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022033982

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 4 april 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022033982 voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op een terrein, gelegen Vijversstraat 68.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022034501

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022034501 voor het verbouwen van twee ééngezinswoningen bestemd als vakantiewoningen op een perceel, gelegen Beekstraat 73 en 75.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022039260

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022039260 voor het bouwen van een tweewoonst op een perceel, gelegen Beekstraat 38 en 38A.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022041632

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022041632 voor het plaatsen van een zwembad op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 25.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Verlenen OMV_2022033708

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022033708 op een perceel gelegen Busschotstraat 35.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Uitvoering oppervlaktewateronderzoek 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om chemische kwaliteitsmetingen van het oppervlaktewater aan te vragen voor 20 meetpunten.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

KEN Stuurgroep IGS Wonen aan de Dijle Noord

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten die nodig zijn voor de digitale stuurgroep IGS Wonen aan de Dijle Noord van woensdag 23 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Verordening Meetshovenstraat 22 omgevallen boom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan Bosexploitatie Frederik Helsen (Boerenkrijglaan 15A te 3120 Tremelo) voor het opruimen van een omgevallen boom op een openbaar domein i.o.v. gemeente Begijnendijk gedurende de periode(s): 11 april 2022 07.00u tot 15 april 2022 17.00u (1 werkdag in de gevraagde periode) en verordent het afsluiten voor alle voertuigen in de Meetshovenstraat ter hoogte van huisnummer 11, 13, 16 en 22.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Verordening frietkraam Honderd Bunders 17

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kelly Ysschol (Honderd Bunders 17 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een frietkraamwagen tijdens een communiefeest (volgens signalisatieplan) voor de periode(s): 28 mei 2022 14.00u tot 28 mei 2022 19.00u en verordent het afsluiten voor alle voertuigen van de Honderd Bunders ter hoogte van huisnummer 17 over een lengte van 10 meter.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Verordening terras Kalessa

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Taverna Kalessa (Corn. Vissenaekensplein 10 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras, inclusief ruimte om een fietsrek te plaatsen voor de periode(s): 12 april 2022 08.00u tot 30 september 2022 19.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Corn. Vissenaekensplein 10. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Corn. Vissenaekensplein 10 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaats

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Verordening terras Kerkstraat 1 - St. Mary

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan St. Mary (Kerkstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras voor de periode(s): 1 mei 2022 08.00u tot 30 september 2022 19.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Kerkstraat 1. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 1 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaatsen.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Centrumplein - Definitieve oplevering fontein

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de offerte voor herstelling van de barsten in de fontein goed te keuren en tevens om een derde van de herstellingskosten voor haar rekening te nemen, mits de andere betrokken partijen, de opdrachtnemer en de ontwerper eveneens respectievelijk elk een derde van de herstellingskosten voor hun rekening nemen.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Goedkeuring projectsubsidie KAJ

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt projectsubsidie KAJ goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Doortocht voetbedevaart Zemst-Laar

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Voetbedevaart Zemst-Laar (Vijverstraat 16 te 2800 Mechelen) voor een doortocht van een voetbedevaart vanuit Zemst-Laar naar Scherpenheuvel volgens parcoursplan voor de periode(s): 25 mei 2022 09.00u tot 26 mei 2022 17.00u.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Afterworkparty ChiroBetekomBouwt vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan vzw ChiroBetekomBouwt (Werchtersesteenweg 123 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een afterworkparty van Chiro Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 29 april 2022 19.00u tot 30 april 2022 03.00u.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Split party 22/04 – Chiro fuif 23/04

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Begijnendijk (Strooiselhoeve 61 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de split party (22/04 van 21.00 u - 03.00 u) en een chirofuif (23/04 van 21.00 u - 4.00 u) volgens locatieplan, voor het gebruik van 12 nadars, 40 lm herassen, 8 podiumstukken, 1 witte tent 5x5 en 2 extra brandblussers, kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor de periode(s) 22 april 2022 21.00 u tot 24 april 2022 04.00 u.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 APRIL 2022

 

BES Wandeling in het kader van de valpreventie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd om in samenwerking met het OCMW, het WZC Edelweis en  LOGO-Oost Brabant een wandeling van max 5 km met verkorte lus van 2 km te organiseren in het kader van de week van de valpreventie. op dinsdag 26 april  om 13.30 u.

 

Publicatiedatum: 14/04/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.