ZITTING VAN 18 12 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Notulen CBS van 11 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van  11 december 2023  goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/62 + 2024/13

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/62 en 2024/13' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/146 -> 147

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/146' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/147' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/148

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/148 goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/149

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/149 goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 13 december  2023 en de notulen van de raad van bestuur van 31 mei 2023, 31 juni 2023 en 13 september 2023  van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Belastingsregl afgifte administratieve stukken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omzendbrief gekregen op 7 december 2023 met implementatie elektronische verblijfsdocument voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar. Desbetreffende belastingreglement zal op de volgende gemeenteraad aangepast worden zoals in de omzendbrief.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Aanstelling externe DPO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht voor DPO-dienstverlening DPO-as-a-Service toe te kennen aan C-Smart en dit tot en met 31 december 2024.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Vrijwillig ontslag

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig ontslag van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN G.A.S. boete door overlast loslopende hond

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 25 oktober 2023 van Johan Guillemyn, provinciaal sanctionerend ambtenaar betreffende een niet opgelegde administratieve geldboete wegens overlast loslopende hond.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023147335

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023147335 voor het verkavelen van een zijtuinstrook naar een perceel voor open bebouwing op een perceel, gelegen Hulstsestraat 33 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023148295

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023148295 voor het slopen van twee woningen met aansluitende constructies en  het verkavelen van een perceel in twee kavels voor open bebouwing en 1 lot voor grondafstand op een perceel, gelegen Liersesteenweg 285 en 287 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023135576 S76/20

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023135576 voor een perceel gelegen Liersesteenweg 2 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023137911 V14/20

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023137911 voor het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen en het verkavelen van het perceel in 3 loten waarvan 2 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor grondafstand voor een perceel gelegen Klein Potestraat 30 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023142134

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023142134 voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning op een perceel, gelegen Nieuwstraat 11.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023162075

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023162075 voor het regulariseren van de raamopeningen van de eengezinswoning en het aanpassen van de raamopening in de linkerzijgevel en achtergevel op een perceel, gelegen Wittevinnestraatje 29.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023128359

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023128359 op een perceel gelegen Pandhoevestraat 80 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023133145

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023133145 op een perceel gelegen Vijversstraat 32.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023113325

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023113325 op een perceel gelegen Steursstraat 12 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Ondersteuning dienst omgeving

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om beroep te doen op externe ondersteuning voor de dienst omgeving - luik RO 4 dagen in december 2023 en 4 dagen in januari 2024.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Energiepremie 'Dakisolatie'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie dakisolatie nr. '8_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Energiepremie hoogrendementsbeglazing

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing nr. '9_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Energiepremie spouwmuur-dakisolatie-HR beglazing

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie hoogrendementsbeglazing/spouwmuurisolatie/dakisolatie nr. '10_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Locatievoorstel laadpaal TotalEnergies

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Kampen dienst vrije tijd 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen Het CBS gunt de opdracht “Kampen dienst vrije tijd 2024 - Perceel 1 (Kampperiode 1: 8 april tot en met 12  april 2024)”  aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde  Sporty vzw, Ernest-Solvaystraat 2 te 3010 Kessel-Lo (Leuven) tegen het nagerekende offertebedrag van € 13.520,00 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Kampen dienst vrije tijd 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Kampen dienst vrije tijd 2024 - Perceel 2 (Kampperiode 2: 1 juli tot en met 5 juli 2024)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde  Sporty vzw, Ernest-Solvaystraat 2 te 3010 Kessel-Lo (Leuven) tegen het nagerekende offertebedrag van € 16.296,00 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Kampen dienst vrije tijd 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Kampen dienst vrije tijd 2024 - Perceel 3 (Kampperiode 3: 26 augustus tot en met 30 augustus 2024)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sporty vzw, Ernest-Solvaystraat 2 te 3010 Kessel-Lo (Leuven) tegen het nagerekende offertebedrag van € 16.232,00 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Parkeerverbod Prof. Scharpéln 20/0011 voor verhuis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Dick Garmyn (Prof. Scharpélaan 20 app. 0011 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift voor de periode(s): 29 december 2023 09.00u tot 31 december 2023 16.00u en verordent een parkeerverbod in de Professor Scharpélaan voor de parkeerplaatsen tussen de Werchtersesteenweg en huisnummer 16. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Prof.Scharpélaan 20 (app. 0011) volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuring offerte verk. boringen Kerkstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de verkennende boringen in de Kerkstraat voor een totaal bedrag van € 1 881,11 incl. BTW goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

KEN Goedkeuring BD subsidieaanvraag Baalsesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de subsidieaanvraag voor de aanleg van fietspaden in de Baalsesteenweg (besluit in bijlage).

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Subsidie 'buurtfeest Honderd Bunders'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Honderd Bunders' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Verkeersmaatregelen en parkeerverbod GP Sven Nys

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de nodige verkeersmaatregelen te treffen voor het organiseren van de GP Sven Nys (volgens signalisatieplan) en verordent

 

 een parkeerverbod voor

o de centrumparking in Begijnendijk

o de Baalsesteenweg tussen de Ceulstraat en de Vissendijk

o de Ceulstraat tussen de Baalsesteenweg en de Remerstraat

o de Remerstraat tussen de Ceulstraat en de Hannekensstraat

o de Hannekensstraat tussen de Willekenslaan en Remerstraat

o de Balenbergstraat tussen de Hannekenstraat en de Kwetterstraat

o de Kwetterstraat

o de Solheide

o de Moorsemsestraat tussen de Peuterstraat en de Hannekensstraat

o de Willekenslaan tussen Hannekensstraat en Grote Baan

o de Raystraat

o de Grote Baan tussen de Tremelosesteenweg tot huisnummer 118

 

 een verboden toegang voor iedere bestuurder voor de Kwetterstraat

 een verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer in

o de Balenbergstraat tussen de Kwetterstraat en de Bossepleinstraat

o de Hannekensstraat tussen de Willekenslaan en de Balenbergstraat

o de Remerstraat tussen de Peuterstraat en de Ceulstraat

 een verboden toegang voor iedere bestuurder (eenrichtingverkeer) voor

o de Solheide tussen de Hannekensstraat en Balenbergstraat in de richting van de Balenbergstraat

o de Balenbergstraat tussen de Hannekensstraat en Kwetterstraat in de richting van de Hannekensstraat

o de Hannekensstraat tussen de Balenbergstraat en de Remerstraat in de richting van de Remerstraat

o de Ceulstraat tussen de Baalsesteenweg en de Remerstraat in de richting van de Baalsesteenweg

o de Remerstraat tussen de Ceulstraat en de Hannekensstraat in de richting van de Ceulstraat

 

 een verplichte rijrichting naar rechts komende van de rennersparking aan de UVV, richting de Willekenslaan

 een uitzondering op de verboden toegang plaatselijke verkeer in de Raystraat voor de shuttlebussen.

 

Voor de periode(s): 1 januari 2024 06.00u tot 1 januari 2024 23.00u.

 

EN bijkomend een verboden toegang voor iedere bestuurder (eenrichtingverkeer) voor

de Grote Baan tussen de Tremelosesteenweg en de Professor Scharpélaan in de richting van de Professor Scharpélaan voor de periode(s): 1 januari 2024 10.00u tot 1 januari 2024 23.00u.

 

 

 

In de zone van het verkeersvrije gedeelte van de Kwetterstraat, op grondgebied Begijnendijk, wordt een welbepaalde perimeter ingesteld op 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Nieuwjaarsreceptie personeel, inwoners en senioren

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel, voor de inwoners en voor de senioren verspreid over 3 dagen in de Dorpsstraat 8 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 12 januari 2024 18.00u tot 16 januari 2024 16.00u en verordent

 tijdens de opbouw gedurende de periode: 8 januari 2024 6.00u tot 9 januari 2024 16.00u

 EN tijdens de feesten en de afbraak gedurende de periode: 12 januari 2024 16.00u tot 16 januari 2024 16.00u:

o een verboden doorgang voor alle bestuurders uitgezonderd voetgangers en fietsers van het gedeelte Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 8 en het Kerkplein

o een verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor alle bestuurders uitgezonderd voetgangers en fietsers van het gedeelte Dorpsstraat tussen de De Bruynlaan en huisnummer 8

o een parkeerverbod in

 het Kerkplein langs beide zijden inclusief de parkeerplaatsen (zone)

 de parkeerplaatsen in de Nieuwstraat

 

volgens signalisatieplan en een omleiding te voorzien via de Kerkstraat – Nieuwstraat – De Bruynlaan.

Dit wordt ingevoerd door plaatsing van C3, E1, ZE1 (begin en einde) en F45cII borden en M12, pijlen begin, lange afstand en einde en “6.00u tot 16.00u” onderborden.

 

Deze omleiding geldt gedurende de vernoemde periodes ook voor het openbaar vervoer van de Lijn.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Digidokter 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Willy Wellens in 2024 opnieuw aan te stellen als Digidokter in de bibliotheek.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2023

 

BES Lestijden ondersteuning anderstalige nieuwkomers

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt leerkrachten aan aan voor de ondersteuning van anderstalige nieuwkomers.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.