ZITTING VAN 03 06 2019 - 16:36 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Notulen vergadering van 27 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 27 mei 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan vzw CodeFever om flyers i.v.m. hun aanbod programmeerlessen te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/32

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/32" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Vacantverklaring één voltijdse medewerker (C1-C3)

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van één voltijdse administratief medewerker C1-C3 omgeving met contract onbepaalde duur vacant te verklaren via aanwervingsprocedure.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Vacantverklaring buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van buschauffeur met twee halftijdse technisch assistenten (D1-D3)  met contract onbepaalde duur vacant te verklaren via aanwervingsprocedure.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Vacantverklaring bibliotheekassistent

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: uitstellen - kijken wat we met Ellen van plan zijn (werd op college van 3 juni gebracht

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Vacantverklaring één halftijdse deskundige (B1-B3)

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van één halftijdse deskundige (B1-B3) met een contract van bepaalde duur vacant te verklaren via een aanwervingsprocedure.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES IGO wijk-werken

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit één wijk-werker in te schakelen in de administratie met ingang van 11 juni 2019 voor maximum één jaar.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Loopbaanonderbreking met 1/5e

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Aankoop schoolboeken: gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de aankoop van schoolboeken voor schooljaar 2019-2020 voor de gemeentelijke basisscholen De Klimroos en De Puzzel aan de Standaard boekhandel.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Vraag SJIB i.v.m. mobiliteit

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de vraag (betreffende het voorzien van een ontsluiting voor fietsers/voetgangers langs de achterzijde (zijde sporthal)) van het SJIB positief te beantwoorden en gesprekken voor dit gezamelijk project met het SJIB op te starten.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019061330

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de aanvraag omgevingsvergunning S 51/2019 - OMV_2019061330 voor het bouwen van een nieuwe schuur en het slopen van enkele bijgebouwen op een terrein, gelegen Wittevinnestraatje 32

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019056841

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning S52/2019 - OMV_2019056841 voor het stapelen van stellingen op een terrein, gelegen Liersesteenweg 2, 2A en 2B ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019066172

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 55/2019 - OMV_2019066172 voor het oprichten van een stal voor geiten en een paard op een terrein, gelegen Schavotstraat ZN ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019064647

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier omgevingsvergunning S 53/2019 - OMV_2019064647 voor het vellen van een dertigtal dode bomen en verwilderde struiken op een terrein, gelegen  O.L. Vrouwstraat 26, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019065105

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S54/2019 - OMV_2019065105 voor vellen van drie canadabomen en zes dennen op een terrein, gelegen Hannekensstraat 71 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019065105

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019065105 op een perceel gelegen Hannekensstraat 71.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019066172

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019066172 op een perceel gelegen Schavotstraat zn 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Schavotstraat 22

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af i.v.m. de vergunde verkaveling met referentie 2/2017 voor het verkavelen van een perceel Schavotstraat 22.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Aktename melding iioa OMV_2019048328

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van de ingedeelde inrichting of activiteit met referentie OMV_2019048328 op een perceel gelegen O.L.Vrouwstraat 100, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, 87/G.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Toegangsbewijs tractor tot recyclagepark

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een toegangsbewijs af voor de uitzonderlijke toelating van de tractor tot het recyclagepark van Begijnendijk, onder voorwaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Toegangsbewijs tractor tot recyclagepark

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een toegangsbewijs af te leveren voor de uitzonderlijke toelating van de tractor tot het recyclagepark van Begijnendijk, onder voorwaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Verzoek vernietiging beslissing aangaande NOOTR

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Schrijven aan minister m.b.t. Demervallei en Laak

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit inhoudelijk akkoord te gaan met de brief opgesteld door het Regionaal Landschap Noord-Hageland met betrekking tot de voortzetting van de gebiedsgerichte coördinatie binnen de Demer- en Laakvallei.

Punt bijlagen/links 019_MG_ Voortzetting gebiedsgerichte coördinatie_2019.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Samenaankoop RLNH plantgoed 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om in 2019 deel te nemen aan de samenaankoop voor plantgoed georganiseerd door het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH).

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Toevoeging bever als koestersoort

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan de bever te erkennen als koestersoort en deze diersoort toe te voegen aan de lijst van reeds opgenomen dieren in de Begijnendijkse lijst van de provinciale biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Al het nodige beeld- en campagnemateriaal zal door de cel natuur van de provincie Vlaams-Brabant gratis worden aangemaakt en digitaal ter beschikking gesteld van de gemeente.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Mechelbaan 64 - Verwijderen haag

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een deel van de scheidingshaag tussen het fietspad en de rijweg van de Mechelbaan te laten verwijderen ter hoogte van huisnummer 64.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Buurtfeest Willekenslaan

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een buurfeest te organiseren voor de inwoners van de Willekenslaan, stuk Grote Baan en gedeelte Leemstraat op 29 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Bamiswandeltocht - 29 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan WSV IVAS Itegem vzw (A. De Bruynstraat 8 te 2220 Itegem) voor een doortocht met bewegwijzering van de 11de Bamiswandeltocht volgens parcoursplan voor de periode(s): 29 september 2019 07.00u tot 29 september 2019 17.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Fietstocht  Aarschotse BuitenBand  - 28 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Landelijke Gilden Vlaams-Brabant (Diestsevest 40 te 3000 Leuven) voor een doortocht met bewegwijzering van een recreatieve fietstocht volgens de parcoursplannen voor de periode(s): 28 juli 2019 09.00u tot 28 juli 2019 18.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Verordening Sven Nys Classic – 31 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Peleton We Ride (Schoebroekstraat 8 te 3583 Beringen) voor een doortocht met bewegwijzering van een cyclotoeristische tocht "Sven Nys Classic" volgens parcoursplan voor de periode(s): 31 augustus 2019 07.00u tot 31 augustus 2019 18.00u en verordent een parkeerverbod in de Balenbergstraat tussen de Hannekensstraat en het Balenbergstraatje (Baal) en een eenrichting in de Balenbergstraat tussen de Hannekensstraat en de Solheide in de richting van de Solheide.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JUNI 2019

 

BES Verordening kermis Begijnendijk – 6-13 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Gemeente Begijnendijk (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis in de Kerkplein, plein met fontein, parking voor de kerk en Kerkplein, (volgens locatieplan) voor de periode(s): 6 juni 2019 13.00u tot 13 juni 2019 23.00u en verordent een parkeerverbod op de parking voor de kerk en in het Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de inrit van het gemeentehuis, het afsluiten voor alle verkeer van Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de inrit van het gemeentehuis en het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van het Kerkplein tussen de Nieuwstraat en de inrit van het gemeentehuis en tijdens de openingsuren van de kermis het afsluiten voor alle verkeer van de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 12 en het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Dorpsstraat tussen huisnummer 12 en de De Bruynlaan (omleiding in beide richtingen langs de Kerkstraat, Nieuwstraat en de De Bruynlaan) en op 13 juni 2019 tussen 09.00 u en 14.00 u wordt de rijstrook van de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en het Kerkplein richting Mechelbaan afgesloten met alternerend verkeer via de verkeersborden B19 en B21.