ZITTING VAN 08 05 2019 - 08:55 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2019

 

BES Aanstelling selectiebureau financieel directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een best and final offer aan de selectieburelen voor het begeleiden van het bestuur bij de organisatie van de selectieprocedure financieel directeur.

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2019

 

BES Verdeling flyer week van de opvoeding

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om flyers m.b.t.  de activiteit in het kader van de week van de opvoeding te bedelen via de gemeentelijke basisscholen.