ZITTING VAN 21 03 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Notulen CBS van 14 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 14 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Ecowerf - agenda rvb van 16 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Ecowerf van 14 maart 2022 waarin wordt meegedeeld dat er op woensdag 16 maart 2022 een raad van bestuur wordt gehouden.  De agenda werd in bijlage toegevoegd.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Interleuven - agenda en verslag rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van 15 maart 2022 van Interleuven betreffende de agenda van de raad van bestuur van 23 maart 2022 en het verslag van de raad van bestuur van 02 maart 2022 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/23

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/23' goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/49

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/49' goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/50->51

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/50' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/51' goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Vervanging buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vervanging aan te stellen voor de afwezigheid van een deeltijdse buschauffeur vanaf 31 maart 2022 voor bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Vacantverklaring diverse functies

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart diverse functies vacant.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Geen afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een stopzetting van een procedure van afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021173771

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021173771 voor een perceel gelegen Meetshovenstraat 16 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022030081

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2022030081, voor het verkavelen van een goed in 8 bebouwbare percelen en grondafstand op een perceel, gelegen Pandhoevestraat ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022033419

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022033419 voor het plaatsen van  een omheining op een perceel, gelegen Prof.Scharpélaan 67.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2022023352

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022023352 op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 151A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2021180777

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021180777 op een perceel gelegen Grote Baan 79 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Aktename OMV_2022032520

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2022032520 op een perceel gelegen Heuvelstraat 85 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Opstarten procedure raad vergunningsbetwistingen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Verslag provinciale omgevingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van het dossier OMV_2021160075 op een perceel gelegen Sleutelbaan 108 en 108A.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

KEN Aanvraag controle brandweer 't Kwetterhof

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag tot controle naar brandveiligheid in de horecazaak 't Kwetterhof.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES St-Luciakapel - Grondinname pompstation

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het PV van 16 maart 2022 over de staat van wederoverdracht door Aquafin nv van het perceeltje van de St.-Luciakapel.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Heraanleg centrumplein fase 2: beplantingslijst

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) keurt de beplantingslijst die deel uitmaakt van het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van het dorpsplein fase 2 goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Verordening 5e Meetshovenloop – 13 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een toelating aan Betekomse Atletiekvereniging (Staeystraat 21 bus B te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens parcoursplan), voor het gebruik van 86 nadarafsluitingen (1 nadarwagen), 3 kleedkamers met douchemogelijkheid aan de sportvelden aan de Grote Baan en een EHBO lokaal gedurende de periode(s): 13 mei 2022 17.00u tot 13 mei 2022 21.00u. Indien de vereniging nadars van de gemeente gebruikt voor het afzetten van (een deel van) het parcours dient de organisatie te zorgen voor de plaatsing ervan en dient er iemand aanwezig te zijn voor het uit- en inladen van de nadars van de nadarwagen om ze in bundels klaar te zetten. Gelieve zelf met de korfbal af te spreken voor het gebruik van de kleedkamers, het EHBO lokaal en de kantine. voor de periode(s): 13 mei 2022 18.00u tot 13 mei 2022 21.00u en verordent

 verboden doorgang voor alle verkeer inclusief parkeerverbod voor

o de Grote Baan tussen huisnummer 109 en de grens met Aarschot

o het Zwartmakersstraatje

o de Vaessevinneweg

o de Busschotstraat tussen de Vaessevinneweg en de Grote Baan

 verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor

o de Grote Baan tussen huisnummer 109 en de Soelstraat

o de Busschotstraat tussen de Groenstraat en de Vaessevinneweg

o de Staeystraat

o de Amerstraat

o de Hulstsestraat tussen de Klein Potestraat en de Grote Baan

o de Meetshovenstraat

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Abarth event 2022 – 29 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Resto Karfoer (Pastoor Pitetlaan 23 te 3130 Betekom) voor de organisatie van een Abarth event 2022 (geschrankte opstelling van een 60-tal wagens langs beide zijden, kant Sjib en kant Resto Karfoer - Apotheek) volgens locatieplan voor de periode(s) 29 mei 2022 13.00u tot 29 mei 2022 23.00u en verordent

 een parkeerverbod in de Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en huisnummer 33

 verboden toegang voor iedere bestuurder in de Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en huisnummer 33

 verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer en doodlopend in

o de Pastoor Pitetlaan tussen huisnummer 33 en de Aarschotsesteenweg

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en de Soelstraat

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Voetbedevaart – 4-5 juni 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wim Clerbout (Stijn Streuvelslaan 8 te 1880 Kapelle-op-den-Bos) voor een doortocht van een voetbedevaart Kapelle-op-den-Bos volgens parcoursplan voor de periode(s): 4 juni 2022 09.00u tot 5 juni 2022 12.00u.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Bewegwijzerde wandeling KWB

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Langehoevestraat 103 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een bewegwijzerde wandeling volgens parcoursplan voor de periode(s): 29 mei 2022 07.00u tot 29 mei 2022 23.00u.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Doortocht wandel en fietsdag KWB Peulis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Peulis (Oude Putsebaan 22 te 2580 Putte) voor een doortocht met bewegwijzering van een recreatief fiets en wandel evenement volgens parcoursplan voor de periode(s): 26 mei 2022 07.00u tot 26 mei 2022 19.00u.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Fietsexamen GBS De Klimroos en ’t SJIBke – 5/5/22

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Betekom) en ’t SJIBke (Pastoor Pitetlaan 26 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het fietsexamen (GBS De klimroos van 09u-12u en 't SJIBke van 13u-16u volgens parcoursplan en het plaatsen van bord(en) fietsexamen voor de periode(s) 5 mei 2022 09.00u tot 5 mei 16.00u en wijst er op dat de politie de begeleiding tijdens het fietsexamen gunstig geadviseerd heeft.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Kerstmarkt Zalmvrienden vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Zalmvrienden België vzw (Betekomsesteensweg 75) voor het organiseren van een markt in de Betekomsesteenweg 75 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 3 december 2022 15.00u tot 1 januari 2023 00.00u.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES viering oud-strijders  - 8 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan dienst bibliotheek om de viering van de oud-strijders op 8 mei te organiseren.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Bijkomende nascholing

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een bijkomende nascholing goed.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Kindergemeenteraad - verlenging werkingsjaar

 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking toe op artikel 2 van het reglement "KGR_20200625 Huishoudelijk reglement kindergemeenteraad', waarbij de verkozen kindergemeenteraadsleden van het huidig werkingsjaar 2021-2022 langer dan één schooljaar in de kindergemeenteraad mogen zetelen.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met aanbieding van de leegstaande woningen aan de Betekomsesteenweg voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt geen nooddorp opgezet in Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Doelgroepen - project burenbemiddeling

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om te onderzoeken of er een intergemeentelijke samenwerking mogelijk is om een lokaal project burenbemiddeling op te starten.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 21 MAART 2022

 

BES Draagtasjes Huis van het Kind

 

Het college van burgemeester en schepenen schenkt 80 draagtasjes Huis van het kind aan de kinderen van Verviers.

 

Publicatiedatum: 29/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.