ZITTING VAN 17 06 2019 - 17:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Notulen vergadering CBS van 10 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 11 juni 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om flyers i.v.m. de te volgen jeugdateliers (lagere graad) in de academie van Heist-op-den-Berg te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/34

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/34" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Advies jaarrekening OCMW 2018

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft positief advies over de jaarrekening 2018.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019074493

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019074493 - S 64/2019 voor het bouwen van een tuinhuisje op een terrein, gelegen Busschotstraat 101 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019070576

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019070576 voor het kappen van bomen op een terrein, gelegen Puttestraat 33 en 33A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019071565

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning S 67/2019 - OMV_2019071565 voor het herbouwen van een veranda op een terrein, gelegen Steijenhoflaan 70 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2019067941

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling V 07/2019 OMV_2019067941

voor het opdelen van een verkaveld lot 1 in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing (lot 1.1 en lot 1.2) op een perceel, gelegen Onze Lieve Vrouwstraat 41-41a ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019022131

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019022131 voor het onderhoud van de wegenis en fietspaden van de Aarschotsesteenweg (R25).

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019067941

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag bijstelling verkaveling V 07/2019 OMV_2019067941 voor het opdelen van een verkaveld lot 1 in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing (lot 1.1 en lot 1.2) op een perceel, gelegen Onze Lieve Vrouwstraat 41-41a

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Aflevering OMV_2019070576

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019070576 op een perceel gelegen Puttestraat 33/a 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

KEN Gecoroverslag van 6 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Gecoro van 6 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Tussenkomst Poezenplaneet

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een tussenkomst voor de behandeling van 6 zwerfkatten gevangen door de Poezenplaneet vzw.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

KEN Zwerfkatten opvolging 2020

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bespreking tussen de dienst omgeving en schepen van dierenwelzijn Bart Sorée aangaande de zwerfkattenopvolging.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Maaien van bermen 2018 - goedkeuring oplevering

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht “Maaien van bermen 2018” voorlopig en definitief op te leveren en de volledige borg vrij te geven.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Gebruiksovereenkomst speeltuin De Raam

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gebruiksovereenkomst 'gebruik speeltuin De Raam' goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Buurtfeest Moorsemsestraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een buurtfeest te organiseren voor de inwoners van de Moorsemsestraat.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Buurtfeest O.L. Vrouwstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een buurtfeest te organiseren voor de inwoners van de  O.L. Vrouwstraat en stuk P. Scharpélaan.

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 JUNI 2019

 

BES Projectsubsidie Tramstraat= Speelstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectsubsidie Tramstraat= speelstraat goed.