ZITTING VAN 05 04 2019 - 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 1 APRIL 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 1 april 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/20

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/20" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELSZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG FINANCIËLE STEUN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen financiële steun/financiële steun te verlenen aan een stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - FLYERBEDELING VZW HANNEKENSNEST

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om flyers i.v.m. 'vzw Hannekensnest' te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING URNEGRAF MET CONCESSIE

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING VERGUNNING GRAF VOLLE GROND MET KELDER

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING COLUMBARIUMNIS MET CONCESSIE

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met een concessie voor dertig jaar op de begraafplaats van Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019038134

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 33/2019 - OMV_2019038134 voor bouwen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Puttestraat 125 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019000514

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S32/2019 - OMV_2019000514 voor het bouwen van een woning op een terrein, gelegen Moorsemsestraat 238A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019036332

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 29/2019 - OMV_2019036332 voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen  ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019039531

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 34/2019 - OMV_2019039531 voor het bouwen van een garage en het vergroten van het terras op een terrein, gelegen Willekenslaan 101 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019036011

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het omgevingsvergunningsaanvraagdossier S 35/2019 - OMV_2019036011 voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen en 3 units voor handel, diensten en of kantoorfunctie) en een fietsenstalling op een terrein, gelegen Baalsesteenweg 1 en 3 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEIDSBEWIJS VERKAVELING V 04/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het omgevingsvergunningsaanvraagdossier OMV_2019028129 volledig en ontvankelijk te verklaren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019034898

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019034898.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019000514

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019000514.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019017423

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019017423.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019030012

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019030012.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019036332

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019036332.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019039531

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019039531.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019034919

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opstarting van het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag S30/2019 - OMV_2019034919 voor het bouwen van een afdak tegen de achtergevel van de woning op een terrein, gelegen Vennestraat 11.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK VERKAVELING V04/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019028129 tot verkavelen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - SLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV2019011949

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019011949 voor het verkavelen van een perceel Dorpsstraat 7,7A,9,9A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - SLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019013808

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019013808 voor het uitbaten van een landbouwbedrijf met volgende rubrieken 3.4.1°a); 6.5.1°; 12.3.2°; 15.1.1°; 17.3.2.1.1.1°b); 53.8.2°.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - OPNAME IN GEMEENTELIJK VERGUNNINGREGISTER

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstige beoordeling over de aanvraag tot opname in het gemeentelijk vergunningenregister voor de paardenstal. Dit bijgebouw in de achtertuinstrook rechts wordt bijgevolg in het vergunningenregister opgenomen met de vermelding geacht vergund vanaf 8 april 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - MAAIEN BERMEN 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bestek met nr. 2019-146 en de raming voor de opdracht “Maaien van bermen 2019”, opgesteld door het technisch bureau goed te keuren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING UYTTENDAELE EUROPESE VERHUIZING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven aan Uyttendaele Europese Verhuizingen (Ter Heidelaan 69A te 3200 Aarschot) voor het tijdelijk parkeren tijdens een verhuizing met vrachtwagen en lift ter hoogte van de Betekomsesteenweg 20 op 12 april 2019 van 7.30 – 15.00u

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - POLITIEVERORDENING JO VERLINDEN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven voor het plaatsen van een werfwagen ter hoogte van Corneel Vissenaekensplein volgens locatieplan gedurende de periode 12 april 2019 07.00 u tot 12 april 2019 18.00 aan Jo Verlinden (Corn. Vissenaekensplein 7, 3130 Begijnendijk) op voorwaarde dat de werfwagen voorzien is van de vereiste signalisatie.

Het college van burgemeester en schepenen besluit eveneens een parkeerverbod te verordenen voor 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Corneel Vissenaekensplein.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - INITIATIEF MARKTCOMMISSIE: BEZOEK PAASHAAS

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met het initiatief van de marktcommissie, nl. het bezoek van de paashaas aan de wekelijkse markt van Begijnendijk op donderdag 18 april 2019 tussen 9.00 en 12.00 u., waarbij deze lekkers uitdeelt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - UITLENEN TENTEN AAN WZC EDELWEIS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan WZC Edelweis om vier witte tenten te lenen

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Besluit - HUUR MOBIEL PODIUM DOOR GEMEENTE HERSELT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te geven aan de gemeente Herselt om het mobiel te podium te huren op 11 juli 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Bespreking - DEONTOLOGISCHE CODE RAADSLEDEN

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Bespreking - SAVE CHARTER

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 5 APRIL 2019

 

Bespreking - VISIE/STRATEGIE ONTWIKKELEN N10

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.