ZITTING VAN 02 09 2021 - 20:20 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

David Janssens, raadslid

 

Afwezig:

Sam Mergaerts, raadslid

 

 

Info:

Deze zitting gaat door in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is opnieuw welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Notulen en audioverslag GR van 24 juni 2021

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 24 juni 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Kennisname opvolgingsrapportering 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

De gemeenteraad beslist het Lokale Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Begijnendijk - onderhoudswerken asfalt

 

Gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 320.218 en de raming voor de opdracht “Onderhoud asfalt- en betonwerken 2021”, opgesteld door de ontwerper, INTERLEUVEN CVBA, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 506.284,20 excl. btw of € 612.603,88 incl. 21% btw.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Grondafstand OMV_2021070232

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuw ontworpen rooilijn, ter hoogte van de Strooiselhoeve 55, 3130 Begijnendijk, ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het inplantingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Ontvangst en schenking batterij rotonde

 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het kosteloos in ontvangst nemen en wegschenken van één van de batterijen die onderdeel uitmaakte van het kunstwerk op de rotonde van de R25 met de N21B.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Stand van zaken RUP open ruimte

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken RUP open ruimte.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Bespreking Toelichting project mooimakers

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het project mooimakers.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Subsidielijst restbedrag noodfonds

 

De gemeenteraad verdaagt het besluit inzake  subsidielijst restbedrag noodfonds.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Bosgroep - mandaatbepaling BAV 26 augustus 2021

 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2021 betreffende de mandaatbepaling van de vertegenwoordiger aangaande de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Bosgroep Vlaams-Brabant op 26 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN PBE - diverse documenten 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van diverse documenten van PBE  van 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Riobra - diverse documenten 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van diverse documenten van Riobra van 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stand van zaken dorpskernvernieuwing

 

Interpellatie MGB fractie: stand van zaken dorpskernvernieuwing Begijnendijk - heraanleg kerkplein.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stavaza gemeentelijk polyvalent cultuur- en dienst

 

Interpellatie MGB fractie: Stand van zaken gemeentelijk polyvalent cultuur- en dienstencentrum

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - BES Herbruikbare bekers tijdens evenementen

 

De gemeenteraad verwerpt  het voorstel  van de MGB-fractie inzake de aankoop van herbruikbare bekers en een bijbehorend afwassysteem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021