ZITTING VAN 14 12 2023 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Tom Van Esse, Kelly Luyten, raadsleden

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag GR van 08 december 2023

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 08 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

KEN HVZ Oost Vlaams-Brabant begroting 2024

 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting 2024 gewone en buitengewone dienst van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Grondafstand OMV_2023082954

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Beekstraat 38 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Weg- en rioleringswerken Hoekje lastvoorwaarden

 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. R/002493 en de raming voor het gemeentelijk aandeel voor de opdracht "Aanleg riolering en wegenis Hoekje te Begijnendijk" opgesteld door de ontwerper, Quadrant bvba, Dorpstraat 202 te 3078 Kortenberg, goed.

 

Info:

Door een vergissing wordt er eerst voor agendapunt 6 gestemd en nadien voor agendapunt 5, beiden worden unaniem goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Reglement terbeschikkingstelling terreinen, zalen

 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het reglement terbeschikkingstelling van gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Retributiereglement zalen en lokalen

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing in het retributiereglement terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Samenwerkingsovereenkomst WINAR

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen IOED WinAr en lokaal bestuur Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Samenwerkingsovereenkomst muziekschool De Begijn

 

De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijke cultuurvereniging De Begijn, goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.