ZITTING VAN 28 03 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Notulen en audioverslag GR van 22 februari 2024

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 februari 2024 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Toekennen nominatieve subsidies

 

De gemeenteraad besluit om nominatieve subsidies toe te kennen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Verlenging concessieovereenkomst

 

De gemeenteraad besluit om de volgende concessieovereenkomst m.b.t. gronden gelegen in de deelgemeente Betekom, Pastoor Pitetlaan/parking voor de tennisvelden, kadastraal gesitueerd 2de afdeling B, deel van nr. 211 K, groot max 15 m op 4,5 m, die eindigt op 30 juni 2024, niet te verlengen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Verkoopbeloften restpercelen Hoekje

 

De gemeenteraad besluit om principieel akkoord te gaan met het verlijden van de authentieke aktes ter minnelijke verwerving van de restpercelen nodig voor de weg- en rioleringswerken in het Hoekje, met het ten laste nemen van de kosten, en met de aanstelling van een notaris om deze aktes te verlijden.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Grondafstand OMV_2023133611 Grote Baan 68

 

De gemeenteraad keurt het voorstel tot het voorzien van een kosteloze grondafstand goed als gevolg van de aanvraag van de omgevingsvergunning OMV_2023133611 voor het perceel Grote Baan 68 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Grondafstand OMV_2024008226 Kluisstraat 8

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Kluisstraat 8, 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Aanpassing grondafstand Strooiselhoeve

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Strooiselhoeve ZN, 3130 Begijnendijk, in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met nummer 8/2017 ingediend door het gemeentebestuur van Begijnendijk, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, zoals vermeld op het definitief plan opgemaakt door studiebureau Hosbur goed.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Energie- en Klimaatactieplan (SECAP)

 

De gemeenteraad keurt het in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant opgestelde Energie- en Klimaatactieplan 2030 (SECAP2.0) voor de gemeente Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Gemeentelijk reglement ambulante handel

 

De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk reglement ambulante handel goed.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Ontwerpbestek AC en culturele zaal

 

De gemeenteraad keurt het ontwerpbestek en de procedure van plaatsing van de overheidsopdracht 'Bouw administratief centrum Begijnendijk' goed.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Aangepaste bijz. politieverordening GAS 5 snelheid

 

De gemeenteraad besluit om aan de bijzondere politieverordening van 24 november 2022 (in werking getreden op 04 april 2023) betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo een aantal noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Info:

De raadsleden vragen om de agendapunten 13 t.e.m. 23 samen te behandelen. Hierover wordt gestemd, alle raadsleden zijn hiermee unaniem akkoord.

  

De raadsleden stemmen inhoudelijk over het wijzigen van de voorrangsregels (agendapunten 13 t.e.m. 23) en zijn unaniem akkoord.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR Wijz voorrangreg KP Waterstraat - Vennestraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Vennestraat aan het kruispunt met de Waterstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Waterstraat aan de kruising met de Vennestraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden en het wegnemen van het B17 bord volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Waterstraat - Spoorweg

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Spoorweg aan het kruispunt met de Waterstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Waterstraat aan de kruising met de Spoorweg. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Waterstraat - Het Everbeur

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor Het Everbeur aan het kruispunt met de Waterstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Waterstraat aan de kruising met Het Everbeur. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Kasteelstraat-zijstraat 16-22

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat voor huisnummers 16-22 aan het kruispunt met de Kasteelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Kasteelstraat aan de kruising met de zijstraat voor huisnummers 16-22. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Kasteelstraat - 't Goed

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor ‘t Goed aan het kruispunt met de Kasteelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Kasteelstraat aan de kruising met ‘t Goed. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP 't Goed - Kruisstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de kruisstraat aan het kruispunt met ‘t Goed op te heffen en te wijzigen in voorrang voor ‘t Goed aan de kruising met de Kruisstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1 en B15a borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Kruisstraat- 12

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat Kruisstraat 12 aan het kruispunt met de Kruisstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Kruisstraat aan de kruising met de zijstraat Kruisstraat 12. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1 en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP 't Goed - Strooiselhoeve

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor ‘t Goed aan het kruispunt met de Strooiselhoeve op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Strooiselhoeve aan de kruising met ‘t Goed. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijzig voorrang KP Veldstraat - 22

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat huisnummer 22 aan het kruispunt met de Veldstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Veldstraat aan de kruising met de zijstraat huisnummer 22. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B “kruispunt voorrang rechtsaf” en B “kruispunt voorrang linksaf” borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Veldstraat - 23-25

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat huisnummer 23-25 aan het kruispunt met de Veldstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Veldstraat aan de kruising met de zijstraat huisnummer 23-25. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Veldstraat - 46

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat huisnummer 46 aan het kruispunt met de Veldstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Veldstraat aan de kruising met de zijstraat huisnummer 46. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES AVR wijzig voorrang KP Veldstraat - 58

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de zijstraat huisnummer 58 aan het kruispunt met de Veldstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Veldstraat aan de kruising met de zijstraat huisnummer 58. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Samenwerkingsovereenkomst ILV sportregio

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst "Interlokale Vereniging Sportregio Winge-Demervallei", goed

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Afvaardiging Winar

 

De gemeenteraad duidt twee stemgerechtigde leden aan om te zetelen in de raad van bestuur van IOED WinAr.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

Toegevoegd - BES Aanpassing dorpskern Betekom

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Info:

Er wordt voorgesteld om dit agendapunt te verdagen tot het project 'vergroening centrum Betekom' is afgewerkt.

Er wordt aan de administratie gevraagd om de mogelijkheid tot een proefopstelling te onderzoeken met betrekking tot de verschuiving van de parkeervakken op het C. Vissenaekensplein langs taverne Kalessa en dokterspraktijk Demerbrug.

 

Er wordt hierover gestemd. De raadsleden zijn unaniem akkoord.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

Toegevoegd - Bespreking Vaststellingen mobiele camera’s

 

Interpellatie MGB-fractie: Vaststellingen mobiele camera’s

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

Toegevoegd - Bespreking Parkeergelegenheid gemeentehuis

 

Interpellatie MGB-fractie: parkeergelegenheid aan gemeentehuis

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.