ZITTING VAN 16 05 2024 - 20:10 uur.

 

Verwacht:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Notulen en audio/zittingsverslag gemeenteraad van 22 april 2024

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Toekennen renteloze lening aan AGB Begijnendijk - 2023

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Toekennen renteloze lening aan AGB Begijnendijk - 2024

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Goedkeuren NBB jaarrekening 2023 AGB

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Vaststellen jaarrekening 2023 deel gemeente

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Goedkeuring jaarrekening 2023 deel OCMW

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Definitieve vaststelling wegtracé en grondafstand aanvraag stedenbouwkundige handeling OMV_2023147335 Hulstsestraat 33 - Amerstraat 3130 Begijnendijk

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Definitieve vaststelling wegtracé en grondafstand verkavelingsaanvraag OMV_2023148295 Liersesteenweg 285-287 3130 Begijnendijk

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Definitieve goedkeuring: grondruil Baalsesteenweg 7 en openbaar domein

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Engagement intergemeentelijk asiel

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Toewijzingsreglement zonecomité Kanvaz

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

KEN Mobiliteitsvisie Zuiderkempen - eindrapport en actieplan

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Reglement organisatie van kermissen

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Visietekst drug- en alcoholbeleid

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Aanstelling lokaal samenwerkingsverband BOA en kennisname omgevingsanalyse BOA

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES EcoWerf - algemene vergadering van 12 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES EthiasCo - algemene vergadering van 13 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES De Watergroep - algemene vergadering van 14 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Creat Services dv - algemene vergadering van 18 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Interleuven -  algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES IGS Hofheide - algemene vergadering van 27 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - algemene vergadering van 28 mei 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Kanvaz bv - algemene vergadering van 05 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling + aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

Toegevoegd - Bespreking Financiële ontwikkelingen trajectcontroles

 

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

Toegevoegd - Bespreking VME Dijk beperking handelsactiviteiten

 

Publicatiedatum: 13/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.