ZITTING VAN 22 04 2024 - 20:00 uur.

 

Verwacht:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Notulen en audioverslag gemeenteraad van 28 maart 2024

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Kredietverschuiving investeringsbudget

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Definitieve vaststelling wegtracé en aanvraag stedenbouwkundige handeling OMV_2023152796 Hoekje Begijnendijk

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Rapportering over de geleverde inspanningen betreffende het Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.0)

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaar 2024

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Mobiliteitsvisie Zuiderkempen - eindrapport en actieplan

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt De Bruynlaan – Nieuwstraat

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt De Bruynlaan – A. Rodenbachlaan

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt De Bruynlaan – Annonciadenlaan

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt Annonciadenlaan – Zijstraat 8-19

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt Pannenhof – Cardijnlaan

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt Cardijnlaan – Zijstraat 14-28

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aanvullend verkeersreglement wijziging voorrangsregeling kruispunt Cardijnlaan/Begijnendreef – Begijnendreef zijstraat 1-3

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Creadiv nv - algemene vergadering van 17 mei 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Fluvius ov - algemene vergadering van 05 juni 2024 - goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Riobra - algemene vergadering van 24 juni 2024 : goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES PBE - algemene vergadering (jaarvergadering) van 25 juni 2024 - goedkeuring agenda, bekrachtiging aanbod tot aankoop aandelen Publi-T en vaststelling van het mandaat

 

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

Toegevoegd - Bespreking Fietspad Prof. Scharpélaan n.a.v. werkzaamheden nutsleidingen

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

Toegevoegd - BES Batopin cashpunt Begijnendijk centrum

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.