ZITTING VAN 22 04 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Notulen en audioverslag GR van 28 maart 2024

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 28 maart 2024 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Kredietverschuiving investeringsbudget

 

De gemeenteraad keurt een kredietverschuiving goed ter realisatie van de projecten 'fietspaden Baalsesteenweg' en 'rioleringswerken Hoekje'.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Wijziging wegtracé OMV_2023152796 Hoekje

 

De gemeenteraad keurt het voorstel tot het nieuwe wegtracé goed als gevolg van de aanvraag van de omgevingsvergunning OMV_2023152796 voor het perceel Hoekje Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Rapportering LEKP 1.0

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaar

 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 'Bestrijding Aziatische hoornaar 2024' goed.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Mobiliteitsvisie ZK - eindrapport en actieplan

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Info:

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 7 t.e.m. 13 samen te behandelen. Hierover wordt gestemd, alle raadsleden zijn hiermee unaniem akkoord.

  

De raadsleden stemmen inhoudelijk over het wijzigen van de voorrangsregels (agendapunten 7 t.e.m. 13) en zijn unaniem akkoord.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP De Bruynlaan – Nieuwstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Nieuwstraat aan het kruispunt met de De Bruynlaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de De Bruynlaan aan de kruising met de Nieuwstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP De Bruynlaan – A. Rodenbachln

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de A. Rodenbachlaan aan het kruispunt met de De Bruynlaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de De Bruynlaan aan de kruising met de A. Rodenbachlaan. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP De Bruynlaan – Annonciadenln

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Annonciadenlaan aan het kruispunt met de De Bruynlaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de De Bruynlaan aan de kruising met de Annonciadenlaan. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Annonciadenln – Zijstr 8-19

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Annonciadenlaan zijstraat 8-19 aan het kruispunt met de Annonciadenlaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Annonciadenlaan aan de kruising met de Annonciadenlaan zijstraat 8-19. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Pannenhof – Cardijnlaan

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Cardijnlaan aan het kruispunt met het Pannenhof op te heffen en te wijzigen in voorrang voor het Pannenhof aan de kruising met de Cardijnlaan. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Cardijnlaan - Zijstraat 14-28

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Cardijnlaan zijstraat 14-28 aan het kruispunt met de Cardijnlaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Cardijnlaan aan de kruising met de Cardijnlaan zijstraat 14-28. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en voorrang linksaf borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES AVR wijz voorrang KP Cardijnlaan Begijnendreef

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Begijnendreef zijstraat 1-3 aan het kruispunt met de Cardijnlaan/Begijnendreef op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Cardijnlaan/Begijnendreef aan de kruising met de Begijnendreef zijstraat 1-3. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Creadiv nv - av van 17 mei 2024

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Creadiv nv van 17 mei 2024 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Fluvius ov - av van 05 juni 2024

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering - tevens jaarvergadering- van Fluvius ov van 05 juni 2024, goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Riobra - av van 24 juni 2024

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 24 juni 2024, goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES PBE - av van 25 juni 2024

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering - tevens jaarvergadering - van 25 juni 2024 van PBE, goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

Toegevoegd - Bespreking Fietspad Prof. Scharpélaan n.a.v. werkzaamheden

 

Interpellatie MGB-fractie: fietspad Prof. Scharpélaan n.a.v. werkzaamheden nutsleidingen

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

Toegevoegd - BES Batopin cashpunt Begijnendijk centrum

 

De gemeenteraad besluit Batopin nv uitdrukkelijk te vragen om zo snel als mogelijk de mogelijkheid te voorzien om cash stortingen mogelijk te maken in het cashpunt te Begijnendijk, net zoals de afhaling van biljetten van 5 en 10 euro.  Dit bij voorkeur voor het einde van de maand mei 2024.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.