ZITTING VAN 18 01 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Afwezig:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Notulen en audioverslag GR van 14 december 2023

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 14 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

KEN IGO div - av 15 december 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 15 december 2023 van IGO div.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

KEN ELZ Demerland - av 19 december 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van 19 december 2023 van ELZ Demerland.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Dotatie HVZ Oost van Vlaams-Brabant 2024

 

De gemeenteraad keurt de dotatie voor hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voor 2024 goed voor een bedrag van € 445.772,36.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Belastingreglement administratieve stukken

 

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, ter vervanging van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Vastgoedinformatieplatform + retributiereglement

 

De gemeente Begijnendijk verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen. De gemeente Begijnendijk doet een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te halen en samen te voegen met het vastgoeddossier. De gemeente Begijnendijk stelt het vastgoeddossier via het Vastgoedinformatieplatform aan de aanvrager ter beschikking.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, verwerkt de gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit centrale en lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn bepaald.

Met ingang van 01 september 2023 wordt ten voordele van gemeente Begijnendijk een retributie geheven op aanvragen, gedaan via het Vastgoedinformatieplatform, tot het verkrijgen van het vastgoeddossier.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Verordening ondergrondse sorteerstraten

 

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten definitief vast.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Grondafstand OMV_2023104143 Kruisstraat 2-4

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Kruisstraat 2-4 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Grondafstand OMV_2023123463 Betekomstwg 78+Raamstr

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Betekomsesteenweg 78, 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Grondafstand OMV_2023124123 Hoekje 34

 

De gemeenteraad keurt het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn van de Hoekje 34 3130 Begijnendijk ter hoogte van de in rand vermelde omgevingsaanvraag zoals vermeld op het verkavelingsplan goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Aanleg fietspaden Baalsesteenweg lastvoorwaarden

 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 21/7183 en de raming voor de opdracht “Aanleg fietspaden Baalsesteenweg” opgesteld door de ontwerper, Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, goed. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Raamovereenkomst De Groote wegmarkeringen

 

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de raamovereenkomst wegmarkeringen van de aankoopcentrale CREAT met De Groote wegmarkeringen als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Raamovereenkomst VVS nv Signalisatie

 

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de raamovereenkomst signalisatie van de aankoopcentrale CREAT met VVS nv als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht, goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Raamovereenkomst Symeta Hybrid

 

De gemeenteraad keurt de toetreding tot de raamovereenkomst digitaal aangeleverde uitgaande post van de aankoopcentrale CREAT met Symeta Hybrid als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht, goed.

 

Info:

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 15 t.e.m.  26 samen te behandelen. De raadsleden stemmen over dit voorstel en zijn unaniem akkoord.

 

De raadsleden stemmen inhoudelijk over het wijzigen van de voorrangsregels (agendapunten 15 t.e.m. 26) en zijn unaniem akkoord.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Soelstraat-Moorsemsestraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Soelstraat aan het kruispunt met de Moorsemsestraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Moorsemsestraat aan de kruising met de Soelstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B5, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Soelstraat - OL-Vrouwstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de O.L.-Vrouwstraat aan het kruispunt met de Soelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Soelstraat aan de kruising met de O.L.-Vrouwstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Soelstraat - Lakenhenstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Lakenhenstraat aan het kruispunt met de Soelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Soelstraat aan de kruising met de Lakenhenstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1 en B15a borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Soelstraat - Seypstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Seypstraat aan het kruispunt met de Soelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Soelstraat aan de kruising met de Seypstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Soelstraat - Trapperenstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Trapperenstraat aan het kruispunt met de Soelstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Soelstraat aan de kruising met de Trapperenstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Peuterstraat - Remerstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Remerstraat aan het kruispunt met de Peuterstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Peuterstraat aan de kruising met de Remerstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Peuterstraat - Rogaarden

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Rogaarden aan het kruispunt met de Peuterstraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Peuterstraat aan de kruising met de Rogaarden. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Willekensln-Moorsemsestr-Hanneke

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Hannekensstraat aan het kruispunt met de Willekenslaan-Moorsemsestraat op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Willekenslaan-Moorsemsestraat aan de kruising met de Hannekensstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Willekensln-OLVrouwstr-Kwetterst

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de O.L.-Vrouwstraat en de Kwetterstraat aan het kruispunt met de Willekenslaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Willekenslaan aan de kruising met de O.L.-Vrouwstraat en de Kwetterstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1 en B15a borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Willekenslaan - Leemstraat

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Leemstraat aan het kruispunt met de Willekenslaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Willekenslaan aan de kruising met de Leemstraat. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Willekenslaan - Grote Baan

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor het volledige kruispunt Willekenslaan/Grote Baan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Willekenslaan aan de kruising met de Grote Baan. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B5 en B15a borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES AVR wijz voorrang Willekenslaan - Molenweg

 

De gemeenteraad besluit de huidige voorrangsregeling met voorrang van rechts voor de Molenweg aan het kruispunt met de Willekenslaan op te heffen en te wijzigen in voorrang voor de Willekenslaan aan de kruising met de Molenweg. Dit wordt ingevoerd door plaatsing van B1, B15c en B15f borden volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

Toegevoegd - BES Signalisatie aankondiging trajectcontroles

 

De gemeenteraad besluit om naar analogie met andere gemeentes aan het begin van de trajectcontroles op het grondgebied van Begijnendijk aankondigingsborden te plaatsen om de trajectcontroles duidelijker onder de aandacht te brengen.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024