ZITTING VAN 14 12 2023 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Tom Van Esse, Kelly Luyten, raadsleden

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

BES Notulen en audioverslag RMW 8 december 2023

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 8 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2023

 

KEN Vindplaats eerstelijns psychologe

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing om vanaf 1 januari 2024 wekelijks 4 uur een lokaal ter beschikking te stellen op het OCMW van Begijnendijk voor consultaties eerstelijns psychologie.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023