ZITTING VAN 28 03 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW 22 februari 2024

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 22 februari 2024 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Uniek jaarverslag

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het uniek jaarverslag 2023.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Jaarverslag schuldbemiddeling

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ingediende jaarverslag schuldbemiddeling 2023.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2024

 

KEN Jaarverslag Sacha

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag Sacha 2023.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.