ZITTING VAN 27 05 2021 - 20:30 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. De vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW 22 april 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 22 april 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring waarderingsregels

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de waarderingsregels voor het OCMW goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Financiële tussenkomst gemeente in OCMW

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat de tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW principieel zal gebeuren ten belope van het negatief saldo van het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 deel OCMW

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW vast.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021