ZITTING VAN 22 04 2021 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. De vergadering wordt gelivestreamd

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW 25 maart 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

BES Gemeente als aankoopcentrale

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat de gemeente zal optreden als aankoopcentrale voor de plaatsingsprocedure "Opmaak van een ruimtelijke visie voor een ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site Buurthuis". Alle verdere beslissingen in deze worden door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen genomen.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2021

 

KEN Auditrapport monitoring meerjarenplanning

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport thema-audit monitoring meerjarenplan lokaal bestuur Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021