ZITTING VAN 28 03 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 28 FEBRUARI 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het zittingsverslag en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - IGO LEUVEN

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt Steven Vermeulen aan als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 en Bert Ceulemans als lid van het algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO div.

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER LAC

 

Fredy De Keyser wordt als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid om te zetelen in de lokale adviescommissie voor elektriciteit, gas en water.

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Kennisname - VERSLAG AUDIT FEDASIL

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het auditverslag op de Lokale Opvanginitiatieven van OCMW Begijnendijk door Fedasil.

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 MAART 2019

 

Besluit - GOEDKEURING JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorliggend jaarverslag van de dienst schuldbemiddeling goed.