ZITTING VAN 02 09 2021 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

David Janssens, raadslid

 

Afwezig:

Sam Mergaerts, raadslid

 

 

Info:

Deze zitting gaat door in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is opnieuw welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW 24 juni 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 24 juni 2021 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Kennisname opvolgingsrapportering 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021