ZITTING VAN 18 01 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bob Michiels, raadslid

 

 

Info:

Vooraleer van start te gaan wordt er één minuut stilte gehouden voor het overlijden van de heer Albert Verbeeck, vader van raadslid Mario Verbeeck.

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW 14 december 2023

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 14 december 2023 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 JANUARI 2024

 

BES Juridische dienstverlening OCMW - uitbreiding

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed voor de bijkomende inzet van een jurist door IGO div, goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024