ZITTING VAN 20 06 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Notulen en zittingsverslag 23 mei 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het zittingsverslag en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

KEN Huishoudelijk reglement vast bureau

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het huishoudelijk reglement van het vast bureau, aangenomen in zitting van 11 juni 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Vaststelling jaarrekening OCMW 2018

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018, samen met de verplichte bijlage, van het OCMW Begijnendijk vast.

Punt bijlagen/links Jaarrekening OCMW-1.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Interleuven - bijzondere AV 11 september 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast m.b.t. de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019.