ZITTING VAN 16 05 2024 - 20:10 uur.

 

Verwacht:

Roger Verduyckt, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW van 22 april 2024

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Vaststellen jaarrekening 2023 deel OCMW

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Visietekst drug- en alcoholbeleid

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Principebesluit kosteloze overdracht perceel

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES EthiasCo - algemene vergadering van 13 juni 2024: goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 MEI 2024

 

BES Interleuven -  algemene vergadering van 19 juni 2024: goedkeuring agenda en mandaatbepaling

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.