ZITTING VAN 22 04 2024 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Peter Spiessens, waarnemend voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Roger Verduyckt, voorzitter

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Notulen en audioverslag RMW 28 maart 2024

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 28 maart 2024 goed en neemt kennis van het audioverslag.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Het plaatsen van een elektriciteitscabine Hoekje

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om akkoord te gaan met de overeenkomst met PBE inzake het verlenen van een recht van opstal, nodig voor het plaatsen van een elektriciteitscabine in het Hoekje en met het verlenen van een erfdienstbaarheid inzake ondergrondse leidingen en toegang tot de cabine. De kosten worden volledig ten laste genomen door de opstalhouder.  Er wordt  een notaris aangesteld om de aktes te verlijden.

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.