ZITTING VAN 28 02 2019 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 24 JANUARI 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het zittingsverslag en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 goed.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Kennisname - ABB - AMJP 2014-2020, BW1/2018, BUDGET 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van ABB van 06 februari 2019 betreffende de besluiten van 12 december 2018 houdende de vaststelling van respectievelijk de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, budgetwijziging 1/2018 en het budget 2019.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - INTERLEUVEN - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een vertegenwoordiger aan voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 27 maart 2019  en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast. Raadslid Sam Mergaerts wordt aangeduid.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - PBW - INTERLEUVEN BEHEERSCOMITÉ

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een OCMW vertegenwoordiger in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) aan. Burgemeester en tevens voorzitter van het vast bureau, Bert Ceulemans wordt aangeduid.

Publicatiedatum: 13/03/2019
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2019

 

Besluit - IGO LEUVEN

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed voor de buitengewone algemene vergadering van IGO div van 29 maart 2019, tot bepaling van de afgevaardigde en diens mandaat voor de algemene vergadering van 29 maart 2019 én tot aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW in de bestuursorganen van IGO div. Raadslid Stevens wordt aangeduid als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. Schepen Van Vlasselaar wordt aangeduid als lid van het algemeen comité.

Publicatiedatum: 13/03/2019