ZITTING VAN 27 05 2021 - 20:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, voorzitter

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, David Dupont, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Didier Dascotte, secretaris

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Besloten - BES Notulen raad van bestuur AGB van 25 februari 2021

 

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) keurt de notulen van de vergadering van 25 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Besloten - BES Vaststellen BBC jaarrekening 2020 AGB

 

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf besluit de BBC jaarrekening 2020 van het AGB Begijnendijk vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Besloten - BES Vaststellen NBB jaarrekening 2020 AGB

 

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf besluit de NBB jaarrekening 2020 van het AGB Begijnendijk vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021