ZITTING VAN 06 03 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES Notulen vast bureau van 27 februari 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 27 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/62

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/62' goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/9

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/9' goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES Pensionering - Karine Luyten

 

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een personeelslid voor de oppensioenstelling vanaf 1 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES Pensionering - Connie Van Der Veken

 

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een personeelslid voor de oppensioenstelling vanaf 1 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

BES REMI-tool

 

Het vast bureau besluit de betoelaging voor gebruik van de REMI-tool aan te vragen voor 31 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MAART 2023

 

KEN Sacha - jaarverslag 2022

 

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag 2022 van Sacha.

 

Publicatiedatum: 14/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.