ZITTING VAN 02 04 2024 - 08:30 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, waarnemend burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Notulen vast bureau van 25 maart 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 25 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/14

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/14' goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/70

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/70' goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Aanstelling deskundige sociale dienst B1-B3

 

Het vast bureau stelt m.i.v. 01 april 2024 één deskundige sociale dienst B1-B3 halftijds aan in contractueel verband met contract van onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Aanstelling voltijds administratief medewerker

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van één voltijds administratief medewerker secretariaat C1-C3  in contractueel verband met vervangingscontract bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Uitbetaling selectiecommissie

 

Het vast bureau besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de selectieprocedure van de functie van één voltijds administratief medewerker C1-C3 in contractueel verband met vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Unisono - muziek op de werkplaats

 

Het vast bureau besluit muziek op de werkplaats verder toe te laten en de bijdrage 'Unisono' hiervoor te betalen.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Wasserijdiensten arbeidskledij en linnen

 

Het vast bureau keurt de toewijzing, van de wasserijdiensten voor kledij en linnen, goed, volgens de opgegeven prijzen in de offerte van Mireille nv van 19 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Tewerkstelling art 60 - kringwinkel

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.