ZITTING VAN 08 08 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Alex Vissenaekens, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Notulen vast bureau van 01 augustus 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 01 augustus 2022, goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vacantverklaring functie maatschappelijk werker

 

Het vast bureau besluit de functie van één voltijds maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 vacant te verklaren in contractueel verband met een vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vacantverklaring één deeltijdse functie doelgroep

 

Het vast bureau besluit de functie van één deeltijdse deskundige doelgroepenbeleid/groepswerking B1-B3 vacant te verklaren in contractueel verband met een vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vacantverklaring functie maaltijdbedeler

 

Het vast bureau besluit de functie van één deeltijdse (30.40/38) maaltijdbedeler D1-D3 vacant te verklaren in contractueel verband met een vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vacantverklaring functie technisch beambte

 

Het vast bureau besluit de functie van drie deeltijdse (24/38) technisch beambten (E1-E3) huishoudhuishoudhulp met dienstencheques vacant te verklaren in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vacantverklaring technisch assistent D1-D3

 

Het vast bureau besluit de functie van één deeltijdse (60%) technisch assistent D1-D3 klusjesman/-vrouw vacant te verklaren in contractueel verband onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Vervanging personeelslid tijdens ziekteverlof

 

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 halftijds aan in vervanging van een personeelslid tijdens ziekteverlof.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Ontslag HHH met dienstencheques

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: Zie opmerkingen vak AD

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Uitbetaling anciënniteitspremie

 

Het vast bureau besluit aan een personeelslid de anciënniteitspremie van 25 jaar dienst uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 AUGUSTUS 2022

 

BES Organisatie feest van de derde leeftijd

 

Het vast bureau besluit het jaarlijks feest van de derde leeftijd te organiseren op donderdag 29 september 2022.

 

Publicatiedatum: 18/08/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.