ZITTING VAN 11 12 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 4 december 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 4 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/47

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/47' goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

KEN Oninbaar - steun

 

Het vast bureau besluit een factuur oninbaar te stellen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Toekenning extra anciënniteitsjaren

 

Het vast bureau besluit de reeds indienstzijnde personeelsleden extra anciënniteitsjaren toe te kennen uit de privé of zelfstandige activiteiten met ingang van 01 april 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Verlenging REMI

 

Het vast bureau gaat akkoord met de deelname aan het pilootproject REMI-tool voor de tweede periode.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Kerstcadeautjes kinderen kwetsbare gezinnen

 

Het vast bureau besluit om de jaarlijkse subsidie voor sociale en culturele participatie o.a. te gebruiken om cadeaubonnen aan te kopen voor kerstgeschenken voor de kinderen van cliënteel sociale dienst, tot de leeftijdsgrens van twaalf jaar.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 11 DECEMBER 2023

 

BES Grafzerken

 

Het vast bureau beslist om de kosten van het onderhoud van de 6 graven die dit jaar niet tegen 1 november 2023 gepoetst waren voor de jaren 2023 en 2024 ten laste te nemen. De kost voor het onderhoud van het graf dat volgens de aanvraag niet goed gepoetst was, wordt wel aangerekend.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.