ZITTING VAN 20 11 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Notulen vast bureau van 13 november 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 13 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Dagorde RMW van 30 november 2023

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 30 november 2023 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Dwangbevelen onbetaalde openstaande vorderingen

 

Het vast bureau viseert en verklaart dwangbevelen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodige te doen.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Oninbaar

 

Het vast bureau besluit om de vorderingen volgens de aangeleverde lijst oninvorderbaar te stellen.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/328

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/328' goed.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/46

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/46' goed.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2023

 

BES Juridische dienstverlening OCMW

 

Het vast bureau besluit de juridische dienstverlening van IGO uit te breiden tot 1 dag per week met ingang van 1 januari 2024 onder voorbehoud van goedkeuring van de meerjarenplanning.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.