ZITTING VAN 16 08 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, David Dupont, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2022

 

BES Notulen vast bureau van 8 augustus 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 8 augustus 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2022

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kopiepapier.

 

Het vast bureau gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kopiepapier, school-, knutsel- en kantoormateriaal 2022/2023 - 2025 - Perceel 4 (Levering van kopiepapier)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Inapa Belgium nv, Vaucampslaan 30 te 1654 Huizingen.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.