ZITTING VAN 17 05 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Roger Verduyckt, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 10 mei 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 10 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 MEI 2021

 

BES Dagorde RMW van 27 mei 2021

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 27 mei 2021 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021