ZITTING VAN 13 03 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Notulen vast bureau van 6 maart 2023

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van  6 maart 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Dagorde RMW van 23 maart 2023

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 23 maart 2023 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Advies raad van bestuur IGO

 

Het vast bureau adviseert de raad van bestuur IGO om het bestaande partnerschap uit te breiden met de lokale besturen van Midden Oost-Brabant.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/65

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/65' goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/10

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/10' goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Aanpassing personeelsformatie en organogram

 

Het vast bureau keurt de aanpassingen aan de personeelsformatie en organogram goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Aanpassing rechtspositieregeling

 

Het vast bureau keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel, goed.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 13 MAART 2023

 

BES Aanstelling wijkwerker onthaal

 

Het vast bureau stelt met ingang van 13 maart 2023 een wijkwerker onthaal aan in vervanging van de dienstdoende wijkwerker die afwezig is wegens ziekte.

 

Publicatiedatum: 21/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.