ZITTING VAN 26 07 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 19 juli 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 19 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling maatschappelijk werker sociale dienst

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van twee maatschappelijk werkers sociale dienst B1-B3 à rato van 19/38 in vervanging personeelslid tijdens opname 1/2 Vlaams zorgkrediet en tijdens ziekteverlof.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling maatschappelijk werker sociale dienst

 

Het vast bureau stelt één maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 halftijds aan in contractueel verband met contract van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling technisch assistent klusjesdienst

 

Het vast bureau stelt een deeltijdse technisch assistent klusjesdienst D1-D3 aan voor 60% vanaf 1 september 2021 met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling technisch assistent

 

Het vast bureau stelt een voltijdse technisch assistent D1-D3 klusjesman aan, met een contract bepaalde duur gedurende de maand augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Uitbetaling selectiecommissie

 

Het vast bureau besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de invulling van de functie van één halftijds maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 contract onbepaalde duur en 1,5 VTE vervangingscontract en één halftijds maatschappelijk werker zorgloket B1-B3 contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Uitbetaling selectiecommissie technisch beamten

 

Het vast bureau besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de invulling van de functie van twee deeltijdse (24/38) technisch beambten E1-E3 huishoudhulp met dienstencheques in contractueel verband bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Huur scanner met onderhoudscontract

 

Het vast bureau gaat over tot het aangaan van een huur- en onderhoudscontract voor aanschaf van een scanner.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021