ZITTING VAN 23 08 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Notulen vast bureau van 16 augustus 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 16 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Dagorde RMW van 02 september 2021

 

Het vast bureau bespreekt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 02 september 2021 en maakt deze over aan de voorzitter van de RMW.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Inschakelen van vrijwilliger bij het OCMW

 

Het vast bureau stelt een vrijwilliger aan bij het OCMW.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

BES Vervanging personeelslid

 

Het vast bureau gaat over tot de aanstelling van een technisch assistent à rato van 7.60/38  in vervanging van een personeelslid tijdens opname 1/5de loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2021

 

KEN Slibruiming

 

Het vast bureau neemt kennis van de brief van de Provincie betreffende slibruiming Grote Loop: Tremelo, o.a. over perceel eigendom OCMW.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021