ZITTING VAN 10 10 2022 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Notulen vast bureau van 3 oktober 2022

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 3 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Vervanging personeelslid tijdens ziekteverlof

 

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 halftijds aan in vervanging van een personeelslid tijdens ziekteverlof.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 OKTOBER 2022

 

BES Toekenning kilometervergoeding bij een dienstreis

 

Het vast bureau beslist met ingang van 01 april 2022 een kilometervergoeding toe te kennen aan de huishoudhulp die bij het maken van een dienstreis gebruikmaakt van een motorvoertuig.

 

Publicatiedatum: 18/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.