ZITTING VAN 31 05 2021 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 25 mei 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 25 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het vast bureau neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Vaststelling selectiecommissie

 

Het vast bureau stelt de selectiecommissie samen voor de aanwerving van één halftijds maatschappelijk werker zorgloket B1-B3 - contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Vaststelling selectiecommissie

 

Het vast bureau stelt de selectiecommissie samen voor de aanwerving van één halftijds maatschappelijk werker sociale dienst B1-B3 - contract onbepaalde duur en 1,5 VTE met vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 31 MEI 2021

 

BES Samenwerkingsovereenkomst ELZ bronopsporing

 

Het vast bureau verlengt de samenwerkingsovereenkomst ELZ bronopsporing m.b.t. bron- en contactopsporing.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021