ZITTING VAN 15 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Notulen vast bureau van 08 april 2024

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van 08 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/16

 

Het vast bureau keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/16' goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/84

 

Het vast bureau keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/84' goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Afsluiten kandidatenlijst technisch beambten E1-E3

 

Het vast bureau sluit de lijst af van de ingediende kandidaturen voor de opengestelde functie van twee deeltijdse (32/38) en één deeltijdse (24/38) technisch beambten E1-E3 huishoudhulp met dienstencheques met contract van bepaalde duur van drie maanden, met de mogelijkheid tot een overeenkomst van onbepaalde duur vanaf de vierde maand en verklaart deze onder voorbehoud ontvankelijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Afsluiten kandidatenlijst tech. assistent D1-D3

 

Het vast bureau sluit de lijst af van de ingediende kandidaturen voor de opengestelde functie van één voltijds technisch assistent klusjesdienst D1-D3 in contractueel verband met vervangingscontract en verklaart deze ontvankelijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Vaststelling selectiecommissie klusjesman/-vrouw

 

Het vast bureau stelt de selectiecommissie samen voor de aanwerving van één voltijds technisch assistent D1-D3 klusjesman/-vrouw in contractueel verband met vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.