ZITTING VAN 19 07 2021 - 18:30 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Notulen vast bureau van 12 juli 2021

 

Het vast bureau keurt het verslag van de vorige vergadering van  12 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuring en kennisgeving bestelaanvragen

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelaanvragen en bestelbons en keurt ze goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Aanrekeningen +2 000,00 en betalingsverbintenissen

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Raamovereenkomst aankoop van kledij

 

Het vast bureau keurt het bestek met nr. 2021-036 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij”, opgesteld door Tim Geypen, goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021